ZSP Hecznarowice – Kolejny Projekt Unijny finansujący współpracę Polsko-Węgierską.

Jest to dobry przykład wykorzystania możliwości i środków na budowanie współpracy w ramach państw Międzymorza. Inne szkoły (i instytucje) mogłyby pójść tym śladem i korzystać z możliwości wymiany doświadczeń z naszymi naturalnymi przyjaciółmi.

Jak podaje portal Gminy Wilamowice, podpisano umowy na kolejny projekt wymiany młodzieży finansowany ze środków Unii Europejskiej. Nowy projekt realizowany będzie z programu ERASMUS+ w ramach poddziałania – współpraca szkół.

ZSP w Hecznarowicach w tym projekcie nie będzie jedynym polskim partnerem, projekt przewiduje integrację i współpracę wszystkich polskich szkół gminy Wilamowice z węgierskimi przyjaciółmi. Pełna nazwa projektu to Tanulói együttm ̋uködés környezetünk megóvásáért akisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium és Wilamowice település iskolái között”, z węgierskiego na polski to: „Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska pomiędzy Zsigmond Móricz Református Kollégium w Kisújszállás, a szkołami z Gminy Wilamowice”.

Każda szkoła gminy Wilamowice otrzyma wsparcie na wymianę młodzieży w kwocie 67 tysięcy złotych, projekt Gminy Wilamowice będzie trwał dwa lata. Tym razem wraz z węgierskimi przyjaciółmi będzie zajmowałi się bardzo palącymi problemami ekologicznymi.

Cele Projektu Erasmus +

Kształtowanie u uczniów polskich i węgierskich postaw proekologicznych poprzez:

  • Edukację poznawczą o zasobach natury/woda, powietrze, środowisko naturalne/.
  • Poszerzenie wiedzy o skutkach dewastacji środowiska przez człowieka.
  • Rozwijanie postaw proekologicznych.
  • Wytwarzanie postawy obywatelskiego „Recyklingu śmieci” jako postawy koniecznej do poprawy jakości życia nas i przyszłych pokoleń .

Dla ZSP Hecznarowice to już drugi projekt realizowany z węgierskimi partnerami w tym roku szkolnym. Jednak I projekt „Kapsuła kulturowa – obejmuje tylko ZSP w Hecznarowicach i Móricz Zsigmond Református Kollégium. Do realizacji obydwu przedsięwzięć potrzebne jest tylko jedno, koniec pandemii i powrót do normalności zarówno w Polsce jak i w Europie.

Całość informacji dostępna pod linkiem

źródło: Portal Gminy Wilamowice

Dodaj komentarz