Sanepid przyznał, że nakładanie kar za brak maseczek jest … niezgodne z prawem!!! –

Sanepid z Gdyni przyznał, że kary za brak maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie mają zastosowania

W sieci pojawiły się jaskółki przejawów zdrowego rozsądku wśród pracowników sanepidu. Krążące zdjęcia e-maila, którego nadawcą jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni podbiły świat internetu. Wystarczy rzut oka, żeby stwierdzić, że sanepid wyłamał się z dotychczasowego frontu działań służb sanitarnych pod dyktando ministerstwa zdrowia i donosi obywatelom, że nakładanie kar za brak maseczek jest … niezgodne z prawem!!!             

Z treści robiącego furorę e-maila wynika, że gdyński sanepid nie tylko uznaje, choć nie wprost, nakładanie kar administracyjnych za brak maseczek za nielegalne, ale daje też do zrozumienia, że nie będzie ich nakładać. To wywołało wielki aplauz internautów, szczególnie tych podważających istnienie jakiejkolwiek epidemii oprócz mocno zaraźliwej gorączki medialnej oraz zakaźnej histerii dotykającej głównie polityków rządzących.           

Co najważniejsze, to nie jest żart. Na zadane PSSE w Gdyni przez portal bezprawnik.pl, który od dawna głosi, że ,,nakaz zakrywania ust i nosa jest niezgodny z prawem, pytania o stanowisko w tej sprawie oraz prośbę potwierdzenia autentyczności tej przekazywanej przez internautów niecodziennej wiadomości, gdyński sanepid udzielił odpowiedzi na piśmie, w którym m.in. czytamy:          
,,Należy stwierdzić iż nakaz noszenia maseczek nie stanowi nakazu, którego naruszenie jest sankcjonowane karami wymienionymi w art. 48a ust. 1″ ( art.dotyczy ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych i reguluje kary administracyjne – przypis red.).    

W związku z tym jak przyznaje PSSE w Gdyni, nakładanie ,,grzywien w drodze mandatu karnego” za brak maseczek w obecnym stanie prawnym nie może mieć miejsca, a zadaniem sanepidu jest monitorowanie przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa oraz przypominanie o obowiązujących przepisach.              

Co ciekawe organ, jakby nie było państwowy, przezornie przemilczał temat legalności samego nakazu zakrywania ust i nosa, ale podważenie zasadności stosowania kar administracyjnych jest już sprawą niebywałą. Jak celnie zauważył Paweł Mering w portalu bezprawnik.pl: ,,co potwierdza stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich – uznanie, iż każdy Polak jest podejrzany o zachorowanie to istotne nadużycie”.        

Internauci w większości też przejawiają zdroworozsądkowe podejście do tematu.

Opracowanie BC 
Źródła: bezprawnik.plhttps://bezprawnik.pl/kara-administracyjna-za-brak-maseczki/
Obraz Engin_Akyurt z Pixabay

Get involved!

Comments

No comments yet