Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie odwołany

Prezydent Olsztyna odwołał Andrzeja Bujnowskiego ze stanowiska dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego. Decyzja została poprzedzona zasięgnięciem opinii działającej przy placówce Rady Społecznej.

Przyczyną była utrata zaufania Prezydenta Olsztyna w stosunku do dyrektora Bujnowskiego.

Andrzej Bujnowski pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie od 7 września.

Prezydent Olsztyna jako pełniącą obowiązki wskazał Lucynę Kiełbasę. Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na stanowisko dyrektora MSZ.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz