Czytajcie, udostępniajcie, nagłaśniajcie, tłumaczcie, nie bądźcie bierni

Narodowy Program Szczepień do poprawy, gdyż pomija kluczowe kwestie

Na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przesłałem swoje uwagi do projektu „Narodowego Programu Szczepień”. Oceniam ów projekt negatywnie i wnioskuję o liczne uzupełnienia, które zmienią jego charakter z propagandowego na informacyjny. Ponieważ rzecz dotyczy zdrowia i życia wszystkich Polaków, a diabeł tkwi w szczegółach, poniżej zamieszczam swój list do KPRM w całości.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zaproszenie szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Ministra Michała Dworczyka, do składania uwag do projektu Narodowego Programu Szczepień przeciw chorobie covid-19, niniejszym składam swoje uwagi, zapytania i wnioski o dokonanie korekt.

Uwaga generalna: w przedstawionej do publicznej oceny formie Narodowy Program Szczepień nie powinien zostać przez Radę Ministrów przyjęty. A to dlatego, że całkowicie pomija wiele kwestii kluczowych dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy są przez rząd usilnie zachęcani, by dobrowolnie poddać się szczepieniom. Bez wyjaśnienia tych kwestii już teraz mocno ograniczone zaufanie Polaków do wprowadzanych w ogromnym pośpiechu szczepionek na covid-19 nie będzie wzrastać, czego pragnie rząd, ale wręcz przeciwnie – będzie maleć. Mam wrażenie, że ów dokument pisali specjaliści z doświadczeniem w PR-owskich kampaniach koncernów farmaceutycznych, a nie urzędnicy państwowi, których zadaniem jest wyjaśnienie wszystkich uwarunkowań ważnych z punktu obywatela i państwa, także tych, których celem nie jest pospieszne sprzedanie jak największej ilości towaru pospiesznie wyprodukowanego przez nastawione na możliwie największy zysk firmy, ale życie z zdrowie Polaków. Chcąc więc pomóc mojemu rządowi uzyskać status pełnej szczerości, która jest przecież kluczowa w tak delikatnym i ważnym przedsięwzięciu, przedstawiam poniższe uwagi.

Uwaga ogólna: GDZIE SĄ ULOTKI INFORMACYJNE wszak już zakupionych szczepionek? Dlaczego nie zostały ujawnione polskiej opinii publicznej? Kiedy będą ujawnione? Dlaczego ustala się grupy społeczne do szczepienia, gdy nie wiemy kto może być szczepiony, a kogo szczepić nie wolno? Czy KPRM i Ministerstwo Zdrowia tego nie wie, czy też wie, ale jej opinii publicznej swojej wiedzy nie ujawnia? Jeśli nie ujawnia, to dlaczego? Jeśli nadal nie wie – dlaczego? Wszak kontrakty podpisane.

W Narodowym Programie Szczepień nie ma kluczowej informacji, że wszyscy producenci szczepionek na covid-19 jako warunek ich sprzedania zażądali całkowitego zwolnienia z jakiejkolwiek odpowiedzialności za uzyskane efekty, czyli skuteczność szczepionki, a także ewentualne efekty niepożądane, powikłania i wszelakie inne konsekwencje. Narodowy Program Szczepień powinien o tym poinformować. Także o tym, że – na mocy niedawno przyjętych ustaw – zarówno urzędnicy państwowi, jak i lekarze i inni pracownicy medyczni zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności za namawianie oraz zaszczepienie obywateli RP. Brakuje tych informacji w owym dokumencie.

Na stronie 4. czytamy:

…zgodnie z rekomendacjami ekspertów…

Proszę o ujawnienie pełnej listy nazwisk owych ekspertów oraz gwarancję ich bezstronności, czyli – zgodnie z europejskimi normami – wgląd w ich oświadczenia, że nie otrzymują i nie otrzymywali bezpośrednio lub pośrednio żadnych wynagrodzeń, grantów ani innych świadczeń od koncernów farmaceutycznych będących producentami omawianych szczepionek, ani żadnych podmiotów od nich zależnych.

Czytaj więcej na: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/530581-narodowy-program-szczepien-do-poprawy-gdyz-pomija-kluczowe

fot. PAP/EPA/Andrew Lichtenstein

Get involved!

Comments

No comments yet