Czy Chiny kupiły sobie WHO?

30 stycznia na konferencji prasowej po drugim spotkanie Komitetu Kryzysowego IHR, szef WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) Dr Adhanom Ghebreyesus Tedros na konferencji prasowej twierdził:

„First, there is no reason for measures that unnecessarily interfere with international travel and trade. WHO doesn’t recommend limiting trade and movement.”

„Po pierwsze, nie ma powodu, aby podejmować środki, które niepotrzebnie zakłócają podróże międzynarodowe i handel. WHO nie zaleca ograniczania handlu i ruchu.”

oraz, w odpowiedzi do chińskiego dziennikarza, który pytał o ewentualne restrykcje wobec Chin:

„And where respect is due, then you don’t punish. Meaning if anyone
is thinking about taking measures, it’s going to be wrong. And WHO doesn’t recommend, and actually opposes, any restrictions for travel and trade or other measures against China.”

„A tam, gdzie należy się szacunek, nie powinno się karać. To znaczy, że jeśli ktoś  myśli o podjęciu środków (przeciwko Chinom – red.), to jest złe myślenie. I WHO nie zaleca,   i faktycznie sprzeciwia się wszelkim ograniczeniom dotyczącym podróży i handlu lub innym środkom przeciwko Chinom. ”

Przypomnijmy, że konferencja odbyła się po podróży Tedrosa do Chin i na trzy tygodnie przed wybuchem epidemii we Włoszech. Ogólnie wystąpienie Dyrektora Generalnego WHO to była jedna wielka pochwała chińskiego komunistycznego reżimu.

Link do całej konferencji prasowej (Facebook) jest TU

Link do transkrypcji konferencji (ang.) jest TU

Es.

1 komentarz do wpisu “Czy Chiny kupiły sobie WHO?”

Dodaj komentarz