Zatrucie rzek Kamienicy i Dunajca. Awaria oczyszczalni ścieków we wsi Kamienica

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zaniepokoił stan rzeki. Trafiły tam ścieki z oczyszczalni w Kamienicy w gminie Limanowa. Na miejscu działania prowadziły odpowiednie służby, a WIOŚ wezwany przez straż pożarną rozpoczął kontrolę oczyszczalni.

W piątek, 20 grudnia miało miejsce kolejne zatrucie rzeki ściekami informuje Okrąg PZW w Nowym Sączu. Tym razem zanieczyszczona został rzeka Kamienica przez oczyszczalnie ścieków we wsi Kamienica. Jak informuje Łukasz Kipiel, dyrektor biura PZW w Nowym Sączu sprawa została zgłoszona na 112.

AUTOR: JOANNA MROZEK

Gazeta Krakowska

Dodaj komentarz