WYŚLIJ WEZWANIE OSTRZEGAWCZE do SENATORÓW- w związku z projektem zmiany Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (chodzi o powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa)

Szanowni Państwo,

Wysyłamy WEZWANIE OSTRZEGAWCZE do SENATORÓW – w związku z projektem zmiany Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (chodzi o powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa). W treści wiadomości zawarto listę badań naukowych dotyczących kwestii zagrożeń wynikających z długotrwałego noszenia masek na twarz oraz braku skuteczności.

Jeśli zgadzacie się z tą treścią, wyślijcie poniższą treść do senatorów.

Maile do senatorów do pobrania tutaj 

https://drive.google.com/file/d/1diNUNTTlYvGp2WXJ6abhxxbjz8w0PfHl/view?fbclid=IwAR3xZnhrA00-e6vWwc90ioUlHCEzrpV6KjHQcuav4uKW7uaZtThOE7-T4k8

„Szanowna Pani Senator/Szanowny Panie Senatorze!

W związku z planowanym rozpatrzeniem przez Sejm RP projektu zmiany Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którym Ustawodawca w drodze ustawy planuje zezwolić Radzie Ministrów na nakładanie na obywateli RP obowiązku zasłaniania nosa i ust, a jednocześnie odmowa wykonania takiego nakazu zgodnie z projektem ma stanowić wykroczenie, kierując się dyspozycją art. 31 ust. 3 oraz art. 39 Konstytucji RP, żądam przeprowadzenia w tym zakresie w pełni transparentnego procesu legislacyjnego z udziałem niezależnych od rządu i firm farmaceutycznych naukowców/lekarzy oraz przedstawicieli strony społecznej.

Proszę odpowiedzieć sobie i społeczeństwu na pytanie, jak maska chirurgiczna z otworami pomiędzy włóknami o wielkości 800 razy większymi od cząsteczki wirusa ma uchronić obywateli przed zakażeniem (nie wspominając już o maskach niemedycznych)? Według danych Stowarzyszenia Lekarzy i Chirurgów Amerykańskich rozmiar cząsteczki wirusa SARS-COV-2 wynosi 0,125 mikrona (μm), wirusa grypy dla porównania 0,08-0,12 μm. Natomiast maski chirurgiczne są NIESKUTECZNE w blokowaniu cząstek mniejszych niż 100 mikronów (μm), a co za tym idzie mają niewystarczający poziom filtracji w odniesieniu do wirusa SARS-COV-2.
https://aapsonline.org/mask-facts/ fbclid=IwAR2V_VbINzcllKTDDnwJhQEqqEtKoVlYOGYttgVp5esFOluhy5cjgClxeD8

Noszenie maski twarzowej może dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa i skłaniać ludzi do zredukowania innych środków zapobiegawczych, w tym dystansu społecznego czy mycia rąk.
Advice on the use of masks in the context of COVID-19, 5 June 2020
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

Brak jest również badań naukowych potwierdzających, iż długotrwałe (min. 8-12 h dziennie, przez co najmniej 5dni w tygodniu) noszenie masek chirurgicznych i niemedycznych masek na twarz jest bezpieczne i nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, szczególnie w przypadku osób z chorobami układu oddechowego czy układu krążenia. Jednocześnie, wiele badań naukowych sugeruje, iż noszenie maski niesie na sobą szereg negatywnych dla zdrowia i życia skutków.

Nie można delegować dla rządu prawa do ustalania przymusu stosowania środków profilaktycznych przez osoby zdrowe, co pozostaje rażąco w sprzeczności z art 31 ust. 3 oraz art. 39 Konstytucji RP. Nie można narażać całego społeczeństwa na utratę zdrowia z powodu domniemania bez żadnej podstawy naukowej, że maska chroni przed zakażeniem wirusem.

Jest Pan/Pani gotowa ponieść odpowiedzialność za życie i zdrowie obywateli RP? Proszę zapoznać się z badaniami naukowymi, na co może narazić Pani/Pan społeczeństwo.

Poniżej niektóre badania dotyczące zagrożeń:

1. Fikenzer, S., Uhe, T., Lavall, D. et al. Effects of surgical and FFP2/N95 face masks on cardiopulmonary exercise capacity. Clin Res Cardiol (2020). 
https://doi.org/10.1007/s00392-020-01704-y

Testy przeprowadzone przez Szpital Uniwersytecki w Lipsku w Niemczech wykazały, że maski na twarz znacznie zmniejszają odporność i wydajność zdrowych osób dorosłych.

2. Advice on the use of masks in the context of COVID-19, 5 June 2020
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

WHO ostrzega przed różnymi „skutkami ubocznymi” noszenia masek, takimi jak np. trudności z oddychaniem i wysypki skórne.

3. Ong JJY et al. Headaches associated with personal protective equipment- A cross sectional study among frontline healthcare workers during COVID-19. Headache 2020;60(5):864-877 oraz Ramirez-Moreno, Jose M., et al. „Mask-associated de novo headache in healthcare workers during the Covid-19 pandemic.” medRxiv (2020) • DOI: 10.1111/head.13811

Badanie opublikowane 20 marca 2020 wskazuje na negatywne skutki zdrowotne (bóle głowy, spadek efektywności) dla personelu medycznego, który musi często zasłaniać nos i usta maską, co obala mit jakoby dla
lekarzy jest to procedura całkiem bezpieczna.

4. Desai AN, Aronoff DM. Masks and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Published Online First: 17 April 2020. doi:10.1001/jama.2020.6437

Niewłaściwe użycie maski twarzowej: ludzie nie mogą dotykać swoich masek, muszą często zmieniać swoje maski jednorazowe lub myć je regularnie, pozbyć się ich poprawnie i przyjąć inne środki zarządzania, w przeciwnym razie ich ryzyko i tych innych może wzrosnąć.

5. Kyung SY, Kim Y, Hwang H, et al. Risks of N95 Face Mask Use in Subjects With COPD. Respir Care 2020;:respcare.06713. doi:10.4187/respcare.06713; Chen Y, Zhou Z, Min W. Mitochondria, Oxidative Stress and Innate Immunity. Front Physiol 2018;9:1487. doi:10.3389/fphys.2018.01487; BMJ 2020;369:m1435

Maski na twarz utrudniają oddychanie. Dla osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc maski twarzowe są w rzeczywistości nie do przyjęcia, ponieważ pogarszają ich bezdech. Co więcej, w każdym cyklu oddechowym wdycha się ułamek wydychanego wcześniej dwutlenku węgla. Te dwa zjawiska zwiększają częstotliwość głębokość oddychania, a tym samym zwiększają ilość wdychanego i wydychanego powietrza. Może to pogorszyć obciążenie covid-19, jeśli zakażone osoby noszące maski będą rozsiewać więcej zanieczyszczonego
powietrza. Może to również pogorszyć stan kliniczny osób zakażonych, jeśli wzmocnione oddychanie popycha ładunek wirusowy w dół do płuc. Opisane efekty są wzmocnione, jeśli maski twarzowe są mocno zanieczyszczone. Podczas gdy utrudnianie transmisji między osobami jest kluczem do ograniczenia wybuchu epidemii, do tej pory niewiele wagi przywiązywano do zdarzeń mających miejsce po wystąpieniu transmisji, gdy
kluczową rolę odgrywa wrodzona odporność. Głównym celem wrodzonej odpowiedzi immunologicznej jest natychmiastowe zapobieganie rozprzestrzenianiu się i przemieszczaniu obcych patogenów w całym organizmie. Skuteczność wrodzonej odporności zależy w dużej mierze od ładunku wirusów. Jeśli maski twarzowe określają wilgotne środowisko, w którym SARS-CoV-2 może pozostać aktywny dzięki parze wodnej stale dostarczanej przez oddychanie i wychwytywanej przez tkaninę maski, to określają one wzrost obciążenia wirusowego, a tym samym mogą powodować porażenie wrodzonej odporności i wzrost zakażeń.

6. Beder A, Büyükkoçak U, Sabuncuoğlu H, Keskil ZA, Keskil S. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia (Astur). 2008;19(2):121-126. doi:10.1016/s1130-1473(08)70235-5; Shehade H, Acolty V, Moser M, Oldenhove G. Cutting Edge: Hypoxia-Inducible Factor 1 Negatively Regulates Th1 Function. J Immunol. 2015;195(4):1372-1376. doi:10.4049/jimmunol.1402552; Westendorf AM, Skibbe K, Adamczyk A, et al. Hypoxia Enhances Immunosuppression by Inhibiting CD4+ Effector T Cell Function and Promoting Treg Activity. Cell Physiol Biochem. 2017;41(4):1271-1284. doi:10.1159/000464429; Aldo Pezzuto* and Elisabetta Carico, “Role of HIF-1 in Cancer Progression: Novel Insights. A Review”, Current Molecular Medicine (2018) 18: 343. https://doi.org/10.2174/1566524018666181109121849;
Deng W, Feng X, Li X, Wang D, Sun L. Hypoxia-inducible factor 1 in autoimmune diseases. Cell Immunol. 2016;303:7-15. doi:10.1016/j.cellimm.2016.04.001

Noszenie masek na twarz powoduje niedotlenienie. Niedotlenie z kolei zmniejsza odporność, powoduje progresję raka oraz jest związane z pogorszeniem przebiegu chorób autoimmunologicznych.

7. https://corona-transition.org/der-maskenzwang-ist-verantwortlich-fur-schwere-psychische-schaden-und-die

Niemieckie badanie psychologiczne z udziałem ok. 1000 uczestników wykazało „poważne konsekwencje psychospołeczne” w związku z wprowadzeniem nakazu stosowania masek w Niemczech.

8. https://corona-transition.org/maskentragen-noch-ungesunder-als-gedacht

Prof. dr Michaela Braungarta z Hamburskiego Instytutu Ochrony Środowiska ostrzega przed inhalacją związków chloru oraz mikroplastiku w maskach poliestrowych, jak również przed problemem związanym z nieprawidłową utylizacją masek.

9. C. R. MacIntyre, H. Seale, T. C. Dung, N. T. Hien, P. T. Nga, A. A. Chughtai, B. Rahman, D. E. Dwyer, Q. Wang. A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. BMJ Open, 2015; 5 (4): e006577 DOI: 10.1136/bmjopen-2014-006577

Powszechne stosowanie masek z tkaniny przez pracowników służby zdrowia może narazić ich na większe ryzyko chorób układu oddechowego i infekcji wirusowych, a ich globalne stosowanie powinno być odradzane, zgodnie z badaniem University of New South Wales (…) Penetracja masek tkaninowych przez cząsteczki wyniosła prawie 97% w porównaniu do masek medycznych z 44%.

10. CDC, Community and Close Contact Exposures Associated with COVID-19 Among Symptomatic Adults ≥18 Years in 11 Outpatient Health Care Facilities — United States, July 2020
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6936a5.htm?fbclid=IwAR2dNlSl6oP7rlCJgGdwoYLGSU9CKfx-RO10wXcxPU8ixetvZrgI45G0IuY

Z badania przeprowadzonego przez agencję rządu federalnego Stanów Zjednoczonych CDC, opublikowanego 11 września 2020 roku wynika, że 85 % pacjentów z objawami COVID-19 zachorowało pomimo tego, iż nosili maski.

11. https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1174-6591

Przegląd przeprowadzony w sierpniu 2020 r. przez Panią profesor wirusologii, epidemiologii i higieny Prof. Dr. med. Ines Kappstein wykazał, że nie ma dowodów na skuteczność masek z materiału i że niewłaściwe codzienne stosowanie masek przez społeczeństwo może w rzeczywistości prowadzić do wzrostu liczby infekcji.

Rozważenia wymaga również wiele badań, które potwierdzają, iż maski nie mają wpływu na spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, poniżej niektóre z nich:

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33015206/

Sharma SK, Mishra M, Mudgal SK. Efficacy of cloth face mask in prevention of novel coronavirus infection transmission: A systematic review and meta-analysis. J Educ Health Promot. 2020 Jul 28;9:192. doi: 10.4103/jehp.jehp_533_20. PMID: 33015206; PMCID: PMC7497125.

DOI: 10.4103/jehp.jehp_533_20

Skuteczność filtracji maseczek odzieżowych jest różna i zależy od rodzaju użytego materiału, liczby warstw oraz stopnia zawilgocenia maski i dopasowania maski do twarzy. Wskazujemy, że termin „efficacy” dotyczy wyników uzyskanych w idealnych lub kontrolowanych warunkach, dlatego ekstrapolowanie tych wniosków na rzeczywiste warunki w przestrzeni publicznej jest ograniczone. Metaanaliza dotyczyła jedynie TRANSMISJI wirusa, a nie wpływu noszenia maseczek odzieżowych/przyłbic na redukcję liczby hospitalizacji czy zgonów, zarówno ogółem, jak i z powodu COVID-19.

2. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342
Annals of Internal Medicine, “Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS–CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients” 7 July 2020 Seongman Bae, MD, Min-Chul Kim, MD, Ji Yeun Kim, PhD, Hye-Hee Cha, BS, Joon Seo Lim, PhD, Jiwon Jung, MD 
https://doi.org/10.7326/M20-1342

Zgodnie z wynikami tego badania maseczki chirurgiczne, jak i odzieżowe nie filtrują skutecznie SARS COV-2

3. https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/head.13811

Ong JJY et al. Headaches associated with personal protective equipment- A cross sectional study among frontline healthcare workers during COVID-19. Headache 2020;60(5):864-877 oraz Ramirez-Moreno, Jose M., et al. „Mask-associated de novo headache in healthcare workers during the Covid-19 pandemic.” medRxiv (2020) • DOI: 10.1111/head.13811

W tych artykułach wskazuje się na negatywne skutki zdrowotne (bóle głowy, spadek efektywności) dla personelu medycznego, który musi często zasłaniać nos i usta maską, co obala mit jakoby i dla lekarzy jest to procedura całkiem bezpieczna.

4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32027586/

Xiao J, Shiu E, Gao H, Wong JY, Fong MW, Ryu S, et al. Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures. Emerg Infect Dis. 2020;26(5):967-975. DOI:10.3201/eid2605.190994

CDC stwierdza w artykule zatytułowanym „Niefarmaceutyczne środki zaradcze dla grypy pandemicznej w warunkach innych niż zdrowotne – środki ochrony indywidualnej i środowiskowe”, że „Naszym celem było zidentyfikowanie randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) każdego środka w celu potwierdzenia laboratoryjnego wyników dotyczących grypy dla każdego ze środków, ponieważ badania kliniczne z randomizacją zapewniają najwyższą jakość dowodów.”
W tym artykule opublikowanym przez CDC w maju 2020 r. stwierdza się:
„Chociaż badania mechanistyczne potwierdzają potencjalny wpływ higieny rąk lub maseczek na twarz, dowody z 14 randomizowanych, kontrolowanych badań tych środków nie potwierdziły istotnego wpływu na przenoszenie się grypy potwierdzonej laboratoryjnie”.
5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

Jacobs JL, Ohde S, Takahashi O, Tokuda Y, Omata F, Fukui T. Use of surgical face masks to reduce the incidence of the common cold among health care workers in Japan: a randomized controlled trial. Am J Infect Control. 2009 Jun;37(5):417-419. doi: 10.1016/j.ajic.2008.11.002. Epub 2009 Feb 12. PMID: 19216002.

W tym badaniu pod tytułem „Stosowanie chirurgicznych masek na twarz w celu zmniejszenia częstości występowania przeziębienia wśród pracowników służby zdrowia w Japonii: randomizowane badanie kontrolowane:
„Pracownicy służby zdrowia w maskach N95 (HCW) byli znacznie bardziej narażeni na bóle głowy. Nie wykazano, aby stosowanie masek na twarz w HCW przynosiło korzyści w zakresie objawów przeziębienia lub grypy.”

6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20092668/

COWLING, B., ZHOU, Y., IP, D., LEUNG, G., & AIELLO, A. (2010). Face masks to prevent transmission of influenza virus: A systematic review. Epidemiology and Infection, 138(4), 449-456. doi:10.1017/S0950268809991658 (przegląd systematyczny oznacza analizę randomizowanych badań kontrolowanych RCT)

„Żadne z przeanalizowanych badań nie wykazało korzyści z noszenia maski, zarówno u pracowników służby zdrowia, jak i członków społeczności w gospodarstwach domowych.”

7. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x

Faisal bin-Reza et al. (2012) „The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence” Influenza and Other Respiratory Viruses 6 (4), 257–267. DOI:10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x
„Zakwalifikowaliśmy 17 badań. … Żadne z badań nie wykazało rozstrzygającego związku między używaniem maski / respiratora a ochroną przed infekcją grypą „

8. https://www.cmaj.ca/content/188/8/567

Smith, J.D. i in. (2016) „Skuteczność respiratorów N95 a maski chirurgiczne w ochronie pracowników służby zdrowia przed ostrym zakażeniem dróg oddechowych: przegląd systematyczny i metaanaliza”, CMAJ marzec 2016

„Zidentyfikowaliśmy sześć badań klinicznych…. W metaanalizie badań klinicznych nie stwierdziliśmy istotnej różnicy między respiratorami N95 a maskami chirurgicznymi w powiązanym ryzyku potwierdzonego laboratoryjnie zakażenia dróg oddechowych, choroby grypopodobnej”

9. https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747

Offeddu, V. i in. (2017) „Effective of Masks and Respirators Against Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis,” Clinical Infectious Diseases, Volume 65, Issue 11, 1 December 2017, Pages 1934–1942,

„Samodzielna ocena wyników klinicznych była podatna na błędy. Dowody na działanie ochronne masek lub respiratorów przed zweryfikowanym zakażeniem dróg oddechowych (VRI) nie były istotne statystycznie”

10. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

Radonovich, L.J. i in. (2019) „Respiratory N95 a maski medyczne w zapobieganiu grypie wśród personelu służby zdrowia: randomizowane badanie kliniczne”, JAMA. 2019; 322 (9): 824–833.

„Spośród 2862 zrandomizowanych uczestników 2371 ukończyło badanie i. … Wśród ambulatoryjnego personelu medycznego respiratory N95 w porównaniu z maskami medycznymi, jakie nosili uczestnicy tego badania, nie spowodowały znaczącej różnicy w częstości występowania grypy potwierdzonej laboratoryjnie.

11. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jebm.12381

Long, Y. i in. (2020) „Skuteczność respiratorów N95 a maski chirurgiczne przeciw grypie: przegląd systematyczny i metaanaliza”, J Evid Based Med. 2020; 1- 9.

„Łącznie uwzględniono sześć badań RCT (randomized controlled trial) z udziałem 9 171 uczestników. Nie było statystycznie istotnych różnic w zapobieganiu grypie potwierdzonej laboratoryjnie, wirusowym zakażeniom dróg oddechowych potwierdzonym laboratoryjnie, zakażeniom dróg oddechowych potwierdzonym laboratoryjnie chorobom grypopodobnym przy użyciu respiratorów N95 i masek chirurgicznych. Metaanaliza wykazała ochronne działanie respiratorów N95 przed potwierdzoną laboratoryjnie kolonizacją bakteryjną (RR = 0,58, 95% CI 0,43-0,78). Stosowanie respiratorów N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi nie wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia grypy potwierdzonej laboratoryjnie”

12. https://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150422121724.htm

„Powszechne stosowanie masek z tkaniny przez pracowników służby zdrowia może narazić ich na większe ryzyko chorób układu oddechowego i infekcji wirusowych, a ich globalne stosowanie powinno być odradzane, zgodnie z badaniem UNSW (…) Penetracja masek tkaninowych przez cząsteczki wyniosła prawie 97% w porównaniu do masek medycznych z 44%.”

13. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764955

„Długotrwałe stosowanie masek powoduje toksyczność dwutlenku węgla: „Stężenie tlenu wdychane przez zdrowych osobników noszących maskę chirurgiczną N95 zmniejsza się do około 17%, a stężenie dwutlenku węgla wzrasta do około 1,2% – 3% w krótkim okresie pracy. (…)Te wytyczne należy zaktualizować, aby odzwierciedlić wyższe ryzyko infekcji stwarzane przez maski z tkaniny, jak stwierdzono w naszym badaniu”

14. https://www.qeios.com/read/1SC5L4

„Przeprowadziliśmy szybki przegląd badań i zastosowaliśmy bayesowskie podejście statystyczne do analizy eksperymentalnych i obserwacyjnych badań przeprowadzonych na dzieciach i dorosłych mieszkających w społeczności, które oceniały skuteczność noszenia masek na twarzy (w porównaniu z brakiem masek) na podstawie potwierdzonych laboratoryjnie lub klinicznie zdiagnozowanych wirusowych infekcji dróg oddechowych.
Wyniki: Jedenaście RCT i 10 badań obserwacyjnych spełniło kryteria analizy.
(…) Analiza wykazała umiarkowane prawdopodobieństwo niewielkiego efektu noszenia chirurgicznych masek na twarz w środowisku społecznym w zmniejszaniu zgłaszanej choroby grypopodobnej (ILI – influenza like
illnesses). (…) dowody na zmniejszenie potwierdzonej klinicznie lub laboratoryjnie infekcji były niejednoznaczne (…) Badania obserwacyjne dostarczyły dowody na negatywny związek między noszeniem maski na twarz a ILI (…).”

15. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372

„(…)Wiemy, że noszenie maski poza zakładami opieki zdrowotnej nie zapewnia ochrony przed infekcją (…). Oczywistym jest również, że maski pełnią rolę symboliczną – maski to nie tylko środki zapobiegawcze, lecz także talizman , który może pomóc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i zaufania pracowników służby zdrowia do szpitali. Chociaż takie reakcje mogą nie być ściśle logiczne, wszyscy podlegamy
strachowi i niepokojowi, szczególnie w czasach kryzysu.”

16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7087880/

Wpływ noszenia N95 i chirurgicznych masek na tętno, stres termiczny i odczucia subiektywne.

17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4868614/

Maska chirurgiczna jest nieodpowiednia w celu zmniejszenia ryzyka

18. https://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150422121724.htm

Badanie wykazało, że zachorowania na infekcje dróg oddechowych były znacznie wyższe wśród pracowników służby zdrowia noszących maski tkaninowe. Penetracja masek tkaninowych przez cząsteczki wyniosła prawie 97% w porównaniu do masek medycznych z 44%.
Profesor Raina MacIntyre, główna autorka badania i kierownik Szkoły Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, powiedziała, że wyniki badań ostrzegają przed stosowaniem masek tkaninowych.

„Maski są noszone w celu ochrony przed infekcją podczas pandemii i wybuchów epidemii, zwłaszcza, gdy nie ma dostępnych leków ani szczepionek do ochrony” – powiedziała profesor MacIntyre.
„Maski są szczególnie ważne dla lekarzy i pielęgniarek pierwszego kontaktu, ponieważ ich ochrona przed infekcją jest kluczem do utrzymania zdolności skutecznego zwalczania pandemii”.
„Powinniśmy zachować ostrożność w stosowaniu masek tkaninowych w placówkach opieki zdrowotnej, szczególnie w miejscach wysokiego ryzyka, takich jak oddziały ratunkowe, intensywna opieka, oddziały pediatryczne lub oddziały zajmujące się leczeniem chorób układu oddechowego”.
Maski tkaninowe są szeroko stosowane na całym świecie, ponieważ są tańszą opcją, szczególnie w obszarach, w których brakuje wyposażenia ochronnego, w tym w krajach azjatyckich, które w przeszłości były dotknięte nowymi chorobami zakaźnymi, a także w Afryce Zachodniej, która była epicentrum ostatniej epidemii wirusa Ebola. Autorzy przypuszczają, że zatrzymywanie wilgoci przez maski tkaninowe, ich ponowne użycie i słaba filtracja mogą wyjaśniać zwiększone ryzyko infekcji.

Biorąc pod uwagę tak głęboką ingerencję w prawa i wolności osobiste, problemy natury zdrowotnej, szczególnie u osób z chorobami układu oddechowego, żądamy pominięcia publicystycznego trybu narracji i rzetelnego omówienia kwestii zasadności (skuteczności) i bezpieczeństwa zasłaniania ust i nosa. Osoby, które rekomendują takie rozwiązanie muszą być gotowe na poniesienie odpowiedzialności za negatywne skutki przyjętych regulacji prawnych dla zdrowia publicznego i zdrowia konkretnych obywateli.
Nie tylko samo nałożenie tak powszechnego obowiązku budzi wątpliwości natury konstytucyjnej, ale dodatkowo praktyka ostatnich miesięcy wskazuje na rażące nadużywanie przez Radę Ministrów prawa do ustanawiania różnych nakazów i zakazów wobec obywateli bez jakiejkolwiek rozwagi, w sposób nieprzemyślany, nietransparentny i wykraczający poza delegację ustawową.
Finalnie najbardziej niedorzecznym skutkiem powszechnego (bezprawnego) obowiązku zasłaniania ust i nosa jest fakt, iż w świetle treści rozporządzeń Rady Ministrów od 7 sierpnia 2020r., objęte takim nakazem są także osoby ze zdiagnozowanymi ciężkimi chorobami układu oddechowego. To jest nieludzkie.

Żądamy uwzględnienia, tj. omówienia dostępnych badań i poglądów naukowych, przeprowadzenia transparentnej debaty publicznej z udziałem niezależnych naukowców, lekarzy i strony społecznej.

Żądam, aby Pan/Pani, jako mój reprezentant, dopełnił/a należytej staranności, aby proces ustawodawczy został przeprowadzony rzetelnie!

(Imię i Nazwisko)

Dziękujemy!

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia
Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN

https://youtu.be/orFvL7QzArk

4 komentarze do wpisu „WYŚLIJ WEZWANIE OSTRZEGAWCZE do SENATORÓW- w związku z projektem zmiany Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (chodzi o powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa)”

Dodaj komentarz