Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach ma swojego patrona

Z dniem 27. października 2020 roku Minister Obrony Narodowej nadał Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach imię gen. dyw. Józefa Leśniewskiego.

Decyzję nr 149/MON opublikowano w Dzienniku Urzędowym pod poz. 172. To szczególna data dla suwalskiej Komendy, bowiem zbiegła się z przypadającym tego dnia Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

Kim był gen. dyw. Józef Leśniewski?

Patron WKU w Suwałkach urodził się 26. września 1867 r. w majątku Poznajów koło Witebska (obecna Białoruś), zmarł 3 października 1921 r. w Warszawie. Generał Leśniewski w 1918 r. brał czynny udział przy formowaniu III Korpusu Polskiego.

Był dowódcą Grupy Operacyjnej w czasie walk o Lwów. Wielokrotnie ranny, odznaczony najwyższymi, polskimi orderami, w tym pośmiertnie Orderem Wojennym Virtuti Militari za wybitne zasługi bojowe. 27 lutego 1919 roku mianowany został na stopień generała-porucznika (później zweryfikowany do stopnia generała dywizji).

Tego samego dnia został powołany przez Marszałka Józefa Piłsudskiego na stanowisko pierwszego ministra spraw wojskowych w rządzie Ignacego Paderewskiego. Tekę ministra zachował w kolejnych rządach:
Leopolda Skulskiego, Władysława Grabskiego i Wincentego Witosa.

Naczelnik Państwa powierzył kierownictwo nad armią osobie, która oprócz niezbędnej wiedzy i dużego doświadczenia bojowego, posiadała wybitne zdolności organizacyjne. Jako minister przyczynił się do ukształtowania struktur naczelnej władzy wojskowej w początkowym okresie po odzyskaniu niepodległości.

W lipcu 1920 roku generał Leśniewski został członkiem Rady Obrony Państwa, a od sierpnia 1920 był przewodniczącym Oficerskiego Trybunału Orzekającego (m.in. sprawy przyjęcia do służby w Wojsku Polskim) i członkiem Rady Wojennej. Po śmierci gen. dyw. Józef Krzysztof Leśniewski pochowany został w Warszawie na Starych Powązkach.

Co zdecydowało, że gen. dyw. Józef Leśniewski jest patronem WKU w Suwałkach?

Gen. Leśniewski realizując zadanie tworzenia Sił Zbrojnych w odrodzonej Ojczyźnie podejmował cały szereg decyzji. Wykazywał się umiejętnością praktycznego realizowania swoich pomysłów.

Świadczy o tym podpisany przez niego rozkaz, opublikowany w Dzienniku Rozkazów Wojskowych nr 72 z dnia 3 lipca 1919 roku – poz. 2372), ustanawiający z dniem 24 czerwca 1919 roku Powiatową Komendę Uzupełnień Suwałki, która swoim zasięgiem obejmowała powiat suwalski, sejneński i augustowski z tymczasową siedzibą w Grodnie.

Dzięki decyzji generała Leśniewskiego suwalska WKU realizuje swoje zadania od przeszło 101 lat i jest najstarszą nadal funkcjonującą jednostką wojskową na Suwalszczyźnie.

Po ustanowieniu, PKU Suwałki podporządkowana została Dowództwu Okręgu Generalnego Warszawa. Był to moment przełomowy dla suwalskiej administracji wojskowej.

Należy podkreślić, że decyzja o utworzeniu PKU Suwałki w regionie, który w porównaniu z resztą kraju wolność odzyskał stosunkowo późno, miała bardzo duże znaczenie. Generał Leśniewski kierował się troską o uzupełnienie osobowe tworzącej się armii na Suwalszczyźnie.

Dzięki pracy PKU zasilane były szeregi drugiego, co do wielkości, garnizonu II Rzeczypospolitej Polskiej.
WKU w Suwałkach, jak ponad wiek temu, nadal wciela do służby wojskowej mieszkańców powiatów: suwalskiego, augustowskiego oraz sejneńskiego.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz