W lubuskiem powstanie oddział biura wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce

Lubuskie jest regionem gdzie stacjonujące wojska amerykańskie stanowią najliczniejszą grupę w Polsce. W ich skład wchodzą Zgrupowanie Żagań Karliki, które ma docelowo liczyć ok. … 5 tys. żołnierzy, jednostki wspierające zgrupowanie żagańskie – Skwierzyna, w których stacjonuje ok. 600 żołnierzy i Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn.         

Jak czytamy w portalu zary.naszemiasto.pl polski rząd w związku z podpisanym 15 sierpnia 2020 roku porozumieniem z rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej i zwiększeniu amerykańskiego kontyngentu zobowiązał się do zainwestowania w budowę infrastruktury na potrzeby sojuszniczych wojsk amerykańskich, która będzie również służyła celom szkoleniowym polskim jednostkom. Plany inwestycyjne obejmują m.in. bazę w Żaganiu gdzie stacjonuje pancerna brygada grupy bojowej.          

Nasz kraj również poniesie część kosztów stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zapewnienie im zakwaterowania, wyżywienia, magazynowania sprzętu i materiałów wojskowych, rocznego limitu paliwa oraz obsługi infrastruktury ma kosztować polskiego podatnika rocznie ok. pół miliarda złotych.            

Zarząd województwa lubuskiego bardzo liczy na rozszerzenie współpracy z wojskami amerykańskimi stacjonującymi w regionie. Jak czytamy w portalu gazetalubuska.pl marszałek Elżbieta Polak rozmawiała online w tej sprawie jeszcze w listopadzie 2020 roku z doradcą ds. relacji wojsk amerykańskich w Polsce Scottem Brokaw, który ze względu na najbardziej liczne stacjonowanie wojsk amerykańskich w regionie lubuskim zadeklarował otwarcie wkrótce oddziału biura sił amerykańskich stacjonujących w Polsce, również w Zielonej Górze. Jak dotąd jedyne biuro do spraw wojsk amerykańskich znajduje się w Poznaniu.            

Biuro w Zielonej Górze koordynujące sprawy dotyczące żołnierzy stacjonujących w regionie lubuskim ma zacząć funkcjonować już wiosną tego roku. Jego zadaniem będzie komunikacja z przedstawicielami lokalnych władz, dbałość o dobre relacje z mieszkańcami i usprawnienie organizacji wydarzeń. Jego pracownicy zarówno cywilni jak i wojskowi mają być tak dobierani, aby nabyte wiedza i doświadczenie w naszym kraju lub polskie pochodzenie umożliwiało im posługiwanie się w kontaktach z lubuszanami językiem polskim.             

Co ciekawe w oddalonej od Żagania o ok. 30 km miejscowości Pstrąże, wymarłym poradzieckim Strachowie, który leży na granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego, mają w przyszłości również stacjonować żołnierze amerykańscy.

Więcej o tym na stronie:          https://zary.naszemiasto.pl/w-pstrazu-polskim-czarnobylu-powstanie-obozowisko-dla-wojsk/ar/c7-7590893

Opracowanie BC 
Źródło:    

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz