Prokuratura stawia zarzuty w sprawie przetargu na budowę okrętu Ratownik

W sprawie budowy nowoczesnej jednostki ratowniczej dla MON, która utknęła w martwym punkcie nastąpił nieoczekiwany zwrot. Okazuje się, że nie tylko zaszły niesprzyjające okoliczności dotyczące możliwości wywiązania się z zamówienia na czas, co doprowadziło do zerwania rok temu umowy, ale również sam przetarg wart prawie 1,5 mld zł stał się przedmiotem zainteresowania Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a zgromadzone przez nią materiały były na tyle niepokojące, że zakończyło się wszczęciem postępowania prowadzonego przez Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, którego efektem jest postawienie zarzutów czterem osobom.                        

Prokuratura postawiła zarzuty byłemu wiceprezesowi zarządu stoczni remontowej Adamowi P. oraz trzem oficerom Wojska Polskiego: przewodniczącemu Komisji Przetargowej w Inspektoracie Uzbrojenia MON – kmdr. por. Krzysztofowi O., sekretarzowi komisji przetargowej w Inspektoracie Uzbrojenia MON – emerytowanemu kmdr. por. Wojciechowi W. i pracownikowi spółki zbrojeniowej – emerytowanemu kmdr. por. Jarosławowi B. Dotyczą one ,,sporządzenia i złożenia nierzetelnego oświadczenia, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia”, co jest zagrożone karą pozbawiania wolności do lat 5.                  

Jak wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej w tej sprawie, już po zamknięciu postępowania przetargowego miała miejsce podmiana dokumentu w złożonej przez jedną ze stoczni ofercie przetargowej, a podmieniony dokument zawierał fałszywe dane dotyczące ,,stateczności, niezatapialności i prędkości” jednostki, aby spełniała ona wymogi specyfikacji zamówienia. W rzeczywistości jednak okręt nie spełniał wymaganych warunków taktyczno-technicznych.             

Krzysztofowi O. i Wojciechowi W. przedstawiono również zarzuty natury korupcyjnej. Chodzi o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, m.in. utrzymywanie niedozwolonych relacji z wykonawcami i podwykonawcami zamówienia, czy niestosowanie się do procedur postępowania przetargowego. Za zarzucane mężczyznom czyny grozi kara do 10 lat więzienia.           
Więcej o sprawie na stronie:      https://m.trojmiasto.pl/biznes/Zarzuty-prokuratorskie-w-sprawie-okretu-Ratownik-n154823.html

Opracowanie BC 
Źródło:    

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz