Piękniejsza strona służby w podlaskim oddziale Straży Granicznej

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej służbę pełni 499 kobiet. Stanowią one 26 % wszystkich funkcjonariuszy. Ponadto zatrudnionych jest także 175 kobiet na stanowiskach cywilnych.

W ciągu ostatnich 10 lat liczba funkcjonariuszek pełniących służbę w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wzrosła prawie dwukrotnie. W 2010 roku służbę pełniło 291 kobiet. Dziś  jest już 499 pań. Statystyczna funkcjonariuszka ma 37 lat i 10 lat służby za sobą.

W korpusie podoficerów służy 241 funkcjonariuszek, w korpusie chorążych 190, a 68 to oficerowie. Panie pełnią służbę w bezpośrednej ochronie granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, są między innymi przewodnikami psów służbowych, psychologami, prowadzą czynności dochodzeniowo – śledcze, są również ekspertami w dziedzinie kryminalistyki. Pełnią funkcje kierownicze, m.in. na stanowisku głównego księgowego, naczelników wydziałów, czy też zastępcy komendanta placówki. Są również kierownikami sekcji, zespołu, grupy i zmiany.

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej spośród 286 pracowników cywilnych zatrudnionych jest także 175 pań. Na co dzień wspomagają służbę funkcjonariuszy. Pracują głównie w pionie finansowym, logistycznym, dbają o kwestie kadrowe.

Źródło: podlaski.strazgraniczna.pl

Dodaj komentarz