Nowy obiekt placówki Straży Granicznej w Krynkach oddany do użytku

Rok temu rozpoczęto budowę nowego obiektu Placówki Straży Granicznej w Krynkach, a już dziś funkcjonariusze i pracownicy mogą z niego w pełni korzystać.

Poprzednia Placówka Straży Granicznej w Krynkach mieściła się  w budynku, w którym kiedyś funkcjonowało przedszkole. Budynek znacznie odbiegał od obowiązujących norm i standardów określających sposób pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych. W ciągu roku powstał nowy obiekt, który dziś cieszy wszystkich jego użytkowników.

W ramach budowy nowej placówki powstał między innymi budynek administracyjny o powierzchni użytkowej ponad 1300 m2, w którym mieści się 20 pomieszczeń biurowych oraz sala multimedialna. Ponadto na terenie placówki znajduje się  11 garaży wraz z myjnią, boisko do gier zespołowych, kojce z budami, wybieg, tor przeszkód dla psów służbowych oraz wieże łączności radiowej z przyłączami i instalacjami, a także ogrodzenie całego kompleksu z monitoringiem.

Wartość całej inwestycji wyniosła około 16 mln zł. Budowa  nowego obiektu placówki realizowana była z „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Placówkę Straży Granicznej  w Krynkach utworzono 1 lutego 1995 r. Położona jest w odległości 2,5 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej o długości blisko 20 km.

Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Szudziałowie, a od południa z Placówką SG w Bobrownikach. Linia granicy państwowej przebiega lądem w terenie pofałdowanym, w 20% zalesionym oraz rzeką graniczną Świsłocz.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz