MON: I Ty możesz służyć Ojczyźnie – dotacje na szkolenia proobronne

MON informuje:

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „I Ty możesz służyć Ojczyźnie – szkolenia proobronne”.

Celem konkursu jest m.in. zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej m.in. uczniów klas mundurowych, młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych, studentów – członków Legii Akademickiej, żołnierzy WOT. Ważne jest także podniesienie poziomu wyszkolenia proobronnego społeczeństwa.

Kwota dotacji na wszystkie zadania to 1 500 000 zł.

To szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych. Zadania konkursowe obejmują m.in.: organizację programów i przedsięwzięć o charakterze proobronnym, np. szkolenia, warsztaty, kursy strzeleckie, taktyczno-poligonowe, samoobrony, pierwszej pomocy. Dofinasowanie mogą otrzymać także zajęcia sportowo-obronne takie jak mistrzostwa, mityngi, spartakiady oraz obozy i zloty o charakterze sportowo-obronnym. Zadania te będą realizowane od 14 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 9 października 2020 r. i spełnienie wszystkich wymogów Otwartego Konkursu Ofert.

Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-152020wddekid

źródło: MON

Dodaj komentarz