Wkrótce powstanie Nowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sopocie


Osoby starsze i przewlekle chore – mieszkańcy Sopotu, będą mogły korzystać z całodobowej opieki świadczonej przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. Nowa specjalistyczna placówka – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, zostanie zbudowana w sąsiedztwie Domu Seniora przy ul. Mickiewicza 49. Będzie przeznaczony dla 30-60 chorych, a jego powierzchnia wyniesie ok. 2,5 tys. m2. Za realizację inwestycji odpowiada Gmina Miasto Sopot – poinformował portal trojmiasto.onet.pl (https://trojmiasto.onet.pl/wladze-sopotu-planuja-budowe-zakladu-opiekunczo-leczniczego/d84nc64).

Obecnie osoby wymagające pobytu w ZOL kierowane są do ośrodków poza Sopotem, m.in. do Gdańska, Gdyni, Prabut, Sztumu i Nowego Dworu Gdańskiego. Projekt zostanie finansowany ze środków własnych gminy, chyba że dostępne będą fundusze zewnętrzne – unijne lub z budżetu centralnego – po które gmina będzie mogła wystąpić – poinformowała Anna Dyksińska z Biura Promocji i Komunikacji Urzędu Miasta Sopot.

W październiku 2010 budynek zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Mickiewicza w Sopocie zaadaptowano na Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Pobytu. Pięć lat później uruchomiono tam także Środowiskowy Dom Samopomocy. Kolejnym krokiem jest utworzenie placówki, która zapewni osobom obłożnie chorym natychmiastową pomoc, kompleksową diagnozę oraz dostęp do lekarzy specjalistów.

Sprzeciw mieszkańców budził jedynie plan stworzenia ośrodka kosztem boiska, które pozostało po zlikwidowanej szkole. Wtedy gmina, kosztem 1 mln zł, dokonała przeniesienia oraz przebudowania boiska, a także placu zabaw, a na pozostałym terenie powstanie ZOL. Do 28 lutego mieszkańcy mają czas, by zgłosić uwagi oraz poprawki do zmienionego pod tę inwestycję planu zagospodarowania przestrzennego.

27 stycznia w sali gimnastycznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza odbędzie się dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie.

Obraz truthseeker08 z Pixabay

Dodaj komentarz