Wilhelm Reich: Mózg Rewolucji Seksualnej – nie podano autora – brak kropeczek przy źródłach

Cyberonuca || Apostołowie rewolucji seksualnej przed i po II wojnie światowej to przede wszystkim Wilhelm Reich, Herbert Marcuse i młodszy od nich Michel Foucalt.

Dwóch pierwszych starało się pogodzić marksizm z freudyzmem, aby zniszczyć tradycyjny świat. Ten trzeci za pomocą moralnego relatywizmu chciał przywrócić kulturę antyczną ze swym promiskuizmem praktykowanym otwarcie w każdym zakresie i w stosunku do każdego. Oparty miał być na relacjach siły (power relationships), nie krępowanych normami chrześcijańskimi. Pisaliśmy o tym w O cywilizacji śmierci: Jak zatrzymać antykulturę radykalnych mniejszości (Warszawa: Biblioteka Wolności, 3S Media, 2019).

Teraz chcieliśmy rozwinąć wątek, koncentrując się na najwybitniejszym pionierze rewolucji seksualnej, którym był Reich. Podkreślmy, że wywodził się ze szkoły frankfurckiej. Stajnia ta intelektualna uznała, że krytyka gospodarcza zachodniej rzeczywistości nie wystarcza, aby skutecznie podminować zachód należy zwrócić się do krytyki kulturowej i społecznej. Przyjęło się koncentrować na inspiracjach „naukowych” frankfurtczyków, to jest marksizmie i freudyzmie. Ale jak podkreśla mój kolega, konserwatywny politolog Paul Kengor, okazuje się, że Reich i towarzysze, szczególnie Walter Benjamin, posiłkowali się też okultyzmem, a ich przewodnikiem po tych ekscytujących bagnach nieracjonalizmu był „poeta i neopogański mistyk” Ludwig Klages.

Czytaj więcej na: https://dorzeczy.pl/swiat/156692/wilhelm-reich-mozg-rewolucji-seksualnej.html

fot. PAP / Rafał Guz

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz