W Ostródzie zamontowane zostaną czujniki jakości powietrza

Miasto Ostróda w najbliższym czasie wykona sieć czujników jakości powietrza.

Czujniki umożliwią bieżące monitorowanie jakości powietrza w mieście. Ich konstrukcja pozwoli na pomiar stężenia pyłów zawieszonych (PM 2,5 oraz PM 10) aktualnej temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza.

Wyniki pomiarów będą na dostępne na żywo poprzez stronę internetową oraz udostępniane serwisom i aplikacjom poprzez API (np. do aplikacji Kanarek).

Lokalizacja sensorów umożliwi pomiar jakości powietrza w całej Ostródzie z uwzględnieniem osiedli satelitarnych, odpowiedzialnych głównie za tzw. niską emisję, czyli emisję zanieczyszczeń z kotłowni indywidualnych.

Ponadto, usytuowanie niektórych czujników na budynkach szkolnych będzie mieć istotny wymiar edukacyjny.

Zakup czujników będzie możliwy dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – etap II”.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz