Ubiegłoroczny bilans kontroli legalności zatrudnienia na Warmii i Mazurach

Jak informuje Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili w minionym roku 272 czynności kontrolnych mających na celu zbadanie rynku pracy cudzoziemców pod kątem legalności ich zatrudnienia.

Kontrolą objęto łącznie 6 775 cudzoziemców i stwierdzono, że 1 062 obcokrajowców pracowało w Polsce niezgodnie z przepisami.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Właściciele firm powierzali również wykonywanie pracy bez zawarcia stosownej umowy o pracę bądź umowy cywilno – prawnej.

Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: budownictwo, zakłady produkcyjne  gastronomia, turystyka, transport oraz firmy zajmujące się pośrednictwem pracy. Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy.

W następstwie ujawnionych naruszeń przepisów prawa funkcjonariusze Straży Granicznej nałożyli 190 mandatów karnych na kwotę ponad 46 tys. zł, skierowali do sądów 81 wniosków o ukaranie przedsiębiorców. W 2019 roku Sądy z Warmii i Mazur 106 pracodawcom wymierzyły grzywny na łączną kwotę ponad 192 tys. zł.

Źródło: www.wm.strazgraniczna.pl

Dodaj komentarz