Święta Barbara być musi

fot: W trakcie przygotowań | Autor: SRK 2862

Europejscy demokraci, jak komuniści, chcą wyrugować chrześcijaństwo z przestrzeni publicznej. W Polsce tradycja jest silna – i są rejony, w które nawet hitlerowcy i komuniści, bali się wchodzić. I lepiej dla nich aby tak zostało.

– Święta Barbara, czyli nasza Barbórka w kopalni być musi – mówi Mirosław Durok dyrektor oddziału Piekary I Spółki Restrukturyzacji Kopalń – Za każdym razem, gdy zjeżdżamy na dół, zaczynamy walkę z siłami natury. I w tym nie ma remisów. Trzeba wygrać – zrobić to co do nas należy i wyjechać bezpiecznie. Dlatego przed każdym zjazdem prosimy świętą Barbarę o bezpieczną pracę, zaś po wyjeździe dziękujemy jej za pomoc, której zwykle nie widzimy, ale wiemy że ona jest. Że wyrazi się ostrzeżeniem przed ryzykiem, poczuciem że należy się cofnąć, stanąć, zrobić coś inaczej…  Można mieć wiedzę, doświadczenie, ale jeśli zabraknie pomocy świętej … Wierzę, że gdyby nie ona , kilka zdarzeń w życiu zawodowym skończyłoby się dla mnie definitywnie. 

fot.: Tabliczka pamiątkowa | Autor: SRK SA 2856

Pomoc, opieka świętej dotyczy nie tylko pracujących pod ziemią, lecz wzystkich pracowników kopalń i ich rodzin.

Gdy Węglokoks 17 lipca tego roku zabrał z poziomu 438 „andaluzyjską” figurę św. Barbary, która była zżyta z tą kopalnią (https://nettg.pl/news/169130/gornictwo-stala-na-poziomie-438-w-asyscie-ratownikow-wyjechala-na-powierzchnie) trzeba było ten brak pilnie uzupełnić.

fot.: Św. Barbara przeniesiona z kopalni „Andaluzja” na poziom 483, zabrana przez Węglokoks, Autor: SRK SA 2855

Barbórkę znajdującą się dotychczas w opróżnionym już budynku łaźni i szatni szybu Pułaski udostępniła kopalnia Wieczorek. Miejsce przygotowali pracownicy kopalni.

fot.: Poświęcenie figury – 20 sierpnia 2020 | Autor: SRK SA 2857

Figurę ustawioną w zabudowie  znajdującej się w drodze z lampowni do szybu zjazdowego poświęcił w czwartek, 20 sierpnia br. proboszcz parafii p.w. Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich ks. Jarosław Ogrodniczak. W  krótkiej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele oddziału Piekary I, kopalni Wieczorek i centrali SRK. 

KAM

źródło: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Dodaj komentarz