Stowarzyszenie NIE MA LEKKO: wzrasta deprecjacja rodziny. Co może zrobić państwo?

„Żyjemy w czasach gwałtownych przemian społeczno-kulturowych. Zewsząd nachalnie propaguje się alternatywne rodzinie formy życia wspólnotowego, takie jak konkubinat, związki jednopłciowe, życie singla, dobrowolną bezdzietność, powszechną akceptację rozwodów. Dla dobra nas wszystkich musimy jak najszybciej odwrócić ten niebezpieczny trend” – mówi Ewa Zaręba, prezeska Stowarzyszenia na rzecz Małżeństwa i Rodziny „Nie ma lekko” i zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Państwo dla rodziny – rodzina dla państwa”, która odbędzie się w Płocku 15 października.

„Jak wiek wieków rodzina jako instytucja społeczna, broniona przez zwyczaj i praktykę kulturową, była niemal jedyną i oczywista formą życia wspólnotowego” – wskazuje Ewa Zaręba. – Teraz jednak rodzina musi robić coś, czego nigdy dotąd nie musiała – musi udowadniać swoją wyjątkową, niezastąpioną rolę dla społeczeństwa i państwa”.

„Organizatorzy chcą więc wykazać, że prawidłowo funkcjonująca rodzina to kluczowy element funkcjonowania państwa, kapitał ekonomiczny i kulturowy, niezastąpiona szkoła wartości i cnót, najlepsza forma profilaktyki przed przestępczością, gwarant społecznej stabilizacji” – dodaje.

Szefowa stowarzyszenia wskazuje, że coraz mniej ludzi zdaje się dostrzegać i rozumieć wartość rodziny – stąd potrzeba konferencji.

Jak zapowiadają organizatorzy, konferencja jest skierowana szczególnie do samorządowców, polityków, nauczycieli, księży, pracodawców, pracowników instytucji i organizacji prorodzinnych. Przedstawiciele właśnie tych środowisk – ośmioro prelegentów, uznanych autorytetów w swoich dziedzinach – mają w swych wystąpieniach wskazać możliwe formy pomocy rodzinie.

Szczegółowy program i formularz rejestracyjny, konieczny ze względów epidemiologicznych można znaleźć na stronie internetowej organizatora – www.niemalekko.org.pl.

Konferencja „Państwo dla rodziny – rodzina dla państwa” odbędzie się 15 października o godzinie 9:00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Środki finansowe na organizację wydarzenia pozyskano z Urzędu Miasta Płocka w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objęli prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

źródło: centrumprasowe.pap.pl

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz