Spłaszczanie krzywej zakażeń spowodowało nasilenie zjawiska przemocy

Odbieranie ludziom środków do życia, pozbawianie ich wolności, zastraszanie, zamknięcie w domach i odcięcie możliwości odreagowywania stresu i frustracji poprzez spotkania towarzyskie, udział w koncertach, widowiskach sportowych czy na zajęciach w siłowniach i klubach fitness spowodowało niespotykaną dotąd falę agresji i przemocy domowej. Zarówno fizycznej, psychicznej godzącej w poczucie własnej wartości drugiego człowieka jak i ekonomicznej.    

Jak czytamy w portalu gdansk.tvp.pl najbardziej na tym cierpią najmłodsi. W narzuconej nam siłą covidowej nienormalnej rzeczywistości bardzo wzrosła ilość ofiar przemocy i wykorzystywania seksualnego wśród dzieci i młodzieży. Z danych Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę wynika, że aż ,,27% dzieci i młodzieży doświadczyło krzywdy, a 11 % przemocy ze strony najbliższych dorosłych”.                 


Stąd kampanie społeczne przeciw przemocy organizowane w polskich miastach zwracające uwagę na to coraz bardziej niebezpiecznie nasilające się zjawisko. Jak donosi portal gorzow.tvp.pl w Zielonej Górze przez trzy tygodnie w związku z akcją pod hasłem ,,Widzę, Słyszę, Reaguję” zielonogórzanie byli edukowani w przestrzeni publicznej miasta nie tylko na temat rodzajów przemocy, ale również sposobów radzenia sobie z tym problemem oraz dostrzegania przemocy w najbliższym otoczeniu i odpowiedniego na nią regowania.         

Więcej na stronie:     https://www.zachod.pl/238306/238306/

Opracowanie BC 
Źródło:     

https://www.zachod.pl/238306/238306/
  • Obraz Tumisu z Pixabay  
https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz