Zmiany w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu staje przed nowymi wyzwaniami, dlatego prezydent zdecydował się wprowadzić zmiany w jej funkcjonowaniu. Na czele pracowni stanie Natalia Weremczuk, która przez ostatnie 10 lat pracowała jako zastępca dyrektora. Elżbieta Janus, dotychczasowa dyrektor, pozostaje na stanowisku Generalnego Projektanta.

Natalia Weremczuk stoi z założonymi rękami na tle regału z książkami - grafika artykułu
Mecenas Natalia Weremczuk jako pełnomocniczka prezydenta i rady miasta reprezentowała Poznań przed sądami

Nową dyrektor MPU zostanie Natalia Weremczuk, która od 10 lat była zastępcą dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Do tej pory zajmowała się analizą i wyznaczaniem standardów prawnych stosowanych przy tworzeniu dokumentów planistycznych. Od 16 lat jest radcą prawnym. Jako pełnomocniczka prezydenta i rady miasta skutecznie reprezentowała Poznań przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest też wykładowczynią prawa planowania przestrzennego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu oraz członkinią Towarzystwa Urbanistów Polskich i ekspertką Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej. To autorka wielu publikacji, ekspertyz i opinii, w tym dla Ministerstwa Infrastruktury i Najwyższej Izby Kontroli, z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności planowania. Jest również współorganizatorką branżowych i naukowych konferencji będących miejscem dyskusji poświęconych problematyce planowania przestrzennego. 

Zastępcami dyrektor zostaną: Katarzyna Derda i Adam Kijowski. 

Katarzyna Derda to absolwentka gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas 20 lat pracy w poznańskiej MPU, równocześnie dokształcając się w dziedzinie szeroko pojętej urbanistyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania i wyceny nieruchomości. W latach 2016-2018 współpracowała jako ekspertka w programie Ministerstwa Rozwoju  „Przestrzeń dla partycypacji”, dzieląc się doświadczeniami z przedstawicielami gmin z całej Polski. Obecnie jest projektantem prowadzącym prace nad m.in. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Wolnych Torów i Ostrowa Tumskiego.

Adam Kijowski to absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka. Pracę w MPU rozpoczął w 2002 r., a stanowisko kierownika zespołu projektowego zajmuje od roku 2012. Ukończył również Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest autorem licznych koncepcji i opracowań urbanistycznych.

Dotychczasowa dyrektor, Elżbieta Janus, ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie, pozostanie w MPU na stanowisku Generalnego Projektanta. Przed Miejską Pracownią Urbanistyczną i jej nową dyrektor stoją poważne wyzwania. Wśród nich jest m.in. intensywna praca nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych dla każdego miasta. Obecne studium pochodzi z 2014 roku i wymaga dostosowania do obecnych realiów i zdefiniowania na nowo kierunków rozwoju zagospodarowania miasta. Na stworzenie nowego dokumentu zgodzili się w maju 2020 r. radni miejscy.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/zmiany-w-miejskiej-pracowni-urbanistycznej,152653.html

Dodaj komentarz