Toruń. Ogródki z bonifikatą

Koronawirus, Miasto Data publikacji: 13 maja 2021 Autor: Magdalena Kujawa

ogródek na starówce w porze wieczornej

O 90 procent zmniejszone zostaną wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego na toruńskich drogach publicznych – taką decyzję podjęli radni na 30. Sesji Rady Miasta Torunia 13 maja 2021 r. Uchwała ma wesprzeć przedsiębiorców, których dochody zostały znacznie uszczuplone przez pandemię.

Zmiana obejmie przesiębiorców prowadzących ogródki gastronomiczne, ale także stawiane okresowo stragany i punkty sprzedaży. Do tej pory wynosiła ona 4 zł za każdy m² zajęcia pasa drogowego na drogach zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w obszarze staromiejskim i 1 zł na pozostałych drogach. Od 1 czerwca będzie to niezależnie od obszaru 40 gr.

– Wierzymy, że ta zmiana odpłatności przyczyni się do zwiększenia liczby wniosków o wydanie decyzji – podkreślał podczas sesji zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz

Obniżka będzie obowiązywać od 1 czerwca 2021 r. do 31 października 2021 r. Skutkiem finansowym przyjęcia projektu uchwały będzie utrata wpływów do budżetu miasta w wysokości ok. 85 tys. zł.

Do tej pory wpłynęło 20 wniosków o ogródki, które mają się znaleźć na ulicach zarządzanych przez MZD, zarówno w centrum jak i poza nim. Po wejściu w życie uchwały opłata zostanie również zmieniona dla tych przedsiębiorców, którym już wydano decyzje. W ubiegłym roku na terenach zarządzanych przez MZD było 41 takich obiektów.

Warto przypomnieć, że takie obniżki, wprowadzone na mocy innej uchwały rady miasta, obowiązują już dla ogródków usytuowanych na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego, pozostających w zarządzie Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Obowiązują one do 31 sierpnia 2021 r., jednak przedsiębiorcy mogą oni liczyć na taką samą pomoc od 1 września do 15 listopada 2021 r., jeśli dotkną ich ograniczenia lub zakaz działalności w związku z pandemią oraz jeśli wskażą spadek przychodów o co najmniej 40 procent w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019.

W 2020 roku na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego były 44 ogródki gastronomiczne. W tej chwili BTCM przyjął 52 wnioski o zawarcie umowy na najem terenu. Ostatecznie pracownicy biura spodziewają się ok. 60 wniosków. Dodajmy, że w tym roku drogi wewnętrzne zespołu staromiejskiego poszerzone zostały o ul. Szczytną, Szewską i Most Pauliński.

Fot. Małgorzata Litwin

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/ogrodki-z-bonifikata

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz