Toruń. Nowe opłaty za wywóz śmieci

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto od nowego roku wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów.

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. należy wyliczyć, przemnażając liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość przez nową stawkę podstawową:

  • w zabudowie jednorodzinnej w wysokości: 15 zł od osoby za miesiąc;
  • w zabudowie wielorodzinnej w wysokości: 14 zł od osoby za miesiąc.

W związku z przepisami obowiązującymi w całej Polsce, od 1 stycznia 2021 r. selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich. Jeżeli mimo to właściciel nieruchomości nie będzie segregował śmieci, jego opłaty za wywóz odpadów znacznie wzrosną. Podwyższona stawka opłaty zostanie nałożona, gdy kontrole kilkakrotnie wykażą brak selektywnej zbiórki odpadów. W takiej sytuacji opłata będzie wynosić:

  • w zabudowie jednorodzinnej 30 zł od osoby za miesiąc;
  • w zabudowie wielorodzinnej 28 zł od osoby za miesiąc.

Ważne!
1. Indywidualne wyliczenie właściciele nieruchomości otrzymają listem poleconym w okresie grudzień 2020 – styczeń 2021, tak aby dotarło przed pierwszym terminem płatności.
2. Deklaracje, na podstawie których wyliczane są opłaty, są obowiązujące i nie ma potrzeby składania nowej deklaracji.
3. Nieruchomości, na których odpady nie były do tej pory zbierane w sposób selektywny, zostaną wyposażone w pojemniki i/lub worki umożliwiające segregację odpadów. Operacja ta zostanie wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Torunia przez MPO. Nie ma konieczności zgłaszania takiego zapotrzebowania przez mieszkańców.
4. Stawka opłaty od stycznia 2021 r. zostanie zmieniona z urzędu. Pierwszą opłatę w nowej wysokości należy wnieść za miesiąc styczeń 2021 r. – do końca tego miesiąca.

UWAGA! W związku ze zmianą opłat właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć nowe deklaracje wyłącznie w przypadku zamiaru korzystania ze zwolnień w opłatach.
1. Zwolnienie z części opłat z tytułu kompostowania bioodpadów wyłącznie w zabudowie jednorodzinnej – kliknij, aby dowiedzieć się więcej (pdf)
2. Zwolnienie z części opłaty z dla rodziny wielodzietnej zamieszkującej nieruchomość – kliknij, aby dowiedzieć się więcej (pdf)
Do złożenia deklaracji, tak jak dotychczas, są zobowiązani również właściciele nieruchomości, jeżeli nastąpiły okoliczności wpływające na wysokość opłaty, np.:
a) zakup, sprzedaż, wybudowanie i zamieszkanie na nieruchomości,
b) zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość,
c) a w przyszłości – zmiany dot. posiadania kompostownika, zamieszkiwania rodzin wielodzietnych.
3. Kliknij, aby poznać najważniejsze informacje dotyczące składania deklaracji.

Deklaracja będzie dostępna do pobrania na początku grudnia.

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/nowe-oplaty-za-wywoz-smieci

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz