Toruń. Mieszkanie dla absolwenta 2020

Pięcioro absolwentów UMK odebrało klucze do mieszkań, przyznanych im w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta”. To już szósta edycja miejskiego programu skierowanego do młodych, zdolnych osób.

Klucze wraz z umowami najmu wręczył absolwentom prezydent Michał Zaleski podczas spotkania w Urzędzie Miasta Torunia w dniu 26 listopada 2020 r. Spotkanie odbyło się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

W poprzednich edycjach programu, który realizowany jest od 2015 roku, klucze do mieszkań otrzymało 23 absolwentów uczelni toruńskich. W 2020 roku w swoich czterech kątach zamieszka kolejnych 5 absolwentów.

To już szósta edycja takiego pomysłu w mieście Toruniu, aby tym, którzy zdecydowali się w nim osiąść i posiadają status absolwenta jednej z uczelni toruńskich, umożliwić startpowiedział prezydent Michał Zaleski. Bardzo nam zależy na tym, aby młodzi ludzie, którzy już poznali smak Torunia, chcieli w nim pozostać. Jest dla nas ważne, bo wiemy, że w Państwa zdolnościach, wiedzy jest ogromny potencjał.

W 2020 r. dla absolwentów przygotowano 5 pełnostandardowych lokali gminnych położonych przy ul. Grudziądzkiej, Matejki (2 mieszkania), Drzymały i Hurynowicz. Są to mieszkania świeżo po remoncie, jedno- bądź dwupokojowe, o powierzchni powyżej 30 m kw. do 50 m kw. Mieszkania są wyposażone w centralne ogrzewanie, na podłodze są panele, a w łazience i kuchni płytki.

Beneficjentami programu zostali:

  • Bartosz Bieganowski  – średnia ocen 5,00, absolwent UMK, doktor UMK (matematyka),
  • Magdalena Obieziurska-Fabisiak – średnia ocen 4,98, absolwentka UMK, doktorantka UMK (chemia),
  • Alicja Zielińska – średnia ocen 4,93, absolwentka UMK, doktorantka UMK (chemia),
  • Maurycy Rzymowski – średnia ocen 4,74, absolwent UMK (matematyka), pracownik UMK,
  • Piotr Gołębiewski – średnia ocen 4,71, absolwent UMK (chemia).


– Umowy najmu lokali mieszkalnych z absolwentami w ramach tego programu są zawierane na okres maksymalnie 5 lat, jednak nie dłużej niż na czas trwania zatrudnienia. Po upływie 5 lat, na wniosek absolwenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej oraz merytorycznej Komisji RMT, Gmina posiada uprawnienie do przedłużenia umowy najmu na czas nieoznaczonywyjaśniła Elżbieta Kowalska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Program nadal cieszy się niesłabnącą popularnością wśród najzdolniejszych absolwentów toruńskich uczelni wyższych. W 2020 roku w ramach realizacji programu wpłynęło 12 wniosków.

– Myślę, że ten program stanowi ogromną szansę dla absolwentów uczelni toruńskich. Pozwala jeszcze bardziej skupić się na rozwoju naukowym, ponieważ to zabezpieczenie materialne w postaci mieszkania, które zapewnia miasto, jest dużym odciążeniem – powiedział Maurycy Rzymowski, który odebrał klucze do jednego z mieszkań. – Jest to dobry projekt, który zachęci absolwentów do pozostania w Toruniu. Zawsze wierzyłem w odpowiednią wiedzę, dążyłem do samorozwoju i to, że tutaj jestem, jest potwierdzeniem mojego podejścia do życiadodał Piotr Gołębiewski, absolwent chemii. – To mieszkanie umożliwi mi rozwój i mniejsze martwienie się o warunki, które jemu sprzyjają – przyznała Alicja Zielińska, która jest aktualnie na drugim roku studiów doktoranckich na Wydziale Chemii.

Nabór wniosków w programie „Mieszkanie dla absolwenta” trwa do 31 lipca każdego roku kalendarzowego. O mieszkanie mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:
    1) posiadają status absolwenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, którzy ukończyli studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na wydziałach lub jednostkach organizacyjnych uczelni zlokalizowanych na terenie Torunia;
    2)  nie ukończyli 30. roku życia;
    3)  są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jeśli miejscem świadczenia pracy jest Toruń;
    4)  ukończyli studia ze średnią ocen co najmniej 4,7;
    5) prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki, w szczególności wydali publikacje naukowe, dokonali zgłoszenia patentowego, przeprowadzili projekt badawczy lub prowadzili prelekcję na konferencjach naukowych;
    6)  nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu GMT.

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/mieszkanie-dla-absolwenta-2020-0

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz