Toruń. HIT Promocji Regionu

Prezydent Michał Zaleski otrzymał Honorowy Tytuł „HIT Promocji Regionu”. W imieniu organizatorów konkursu wyróżnienie wręczył laureatowi 23 listopada 2020 w Urzędzie Miasta Romuald Mencel.

Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów to przedsięwzięcie, które od 1995 r. wyłania i promuje szczególnie wartościowe dokonania gospodarcze, organizacyjne, samorządowe i ekologiczne firm, samorządów i instytucji, a także osoby fizyczne, które w wyjątkowy sposób angażują się w życie kulturalno-społeczno-gospodarcze regionów. Projekt realizowany jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Ziemi Lubuskiej i na Pomorzu.

Z powodu pandemii nie odbyła się niestety uroczysta gala wręczenia wyróżnień, dlatego przedstawiciel kapituły wręczył prezydentowi Torunia nagrodę w postaci statuetki i pamiątkowego dyplomu podczas spotkania w Urzędzie Miasta Torunia.

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/hit-promocji-regionu

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz