Stypendia i nagrody za wyniki sportowe – nabór wniosków

Do 15 stycznia 2021 r. można składać wnioski o stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia za uzyskane w 2020 roku wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.

Na podstawie uchwały nr 307/19 RMT z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz uchwały nr 308/19 RMT z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za uzyskane wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody i wyróżnienia mogą składać zawodnicy, trenerzy lub kluby sportowe. Stypendia i nagrody przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku braków formalnych wniosków, wnioskodawcy będą mogli je uzupełnić w terminie 5 dni od daty powiadomienia.

Sprawy związane z przyznawaniem stypendiów i nagród prowadzi Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia tel. 56 61 18 360.

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/stypendia-i-nagrody-za-wyniki-sportowe-nabor-wnioskow

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz