Rok akademicki w cieniu koronawirusa

Zdalne wykłady i ograniczenie zajęć stacjonarnych – niektóre poznańskie uczelnie już zdecydowały, jak będzie wyglądało nauczanie w ich murach podczas roku akademickiego 2020/2021. Pozostałe rozważają różne scenariusze. 

Rok akademicki w cieniu koronawirusa, fot. UAM. - grafika artykułu
Rok akademicki w cieniu koronawirusa, fot. UAM.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Największa poznańska uczelnia zainauguruje nowy rok akademicki tradycyjnie 1 października. Pierwsze zajęcia rozpoczną się jednak dwa tygodnie później, 15 października. Według zarządzenia rektora UAM, co do zasady, zajęcia w roku akademickim 20/21 prowadzone będą zdalnie. Ich część, ze względu na etap kształcenia lub specyfikę, odbywać się będzie mogła w budynkach uczelni. Decydować o tym będą kierujący procesem kształcenia, czyli w większości przypadków – dziekani.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Podobną decyzję podjęły władze Uniwersytetu Ekonomicznego, które ogłosiły, że nadchodzący semestr zrealizowany zostanie w dużej mierze online. 

 – Stacjonarnie odbywać się będzie jedynie niewielka część zajęć, jak choćby w przypadku studentów anglojęzycznych, z wymiany międzynarodowej, czy niektóre ćwiczenia mające formę laboratoriów. Co ważne, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym planem zajęć – informuje Krzysztof Skrzypek, rzecznik prasowy uczelni. 

Politechnika Poznańska 

Politechnika Poznańska również przygotowuję się na naukę online, póki co przez pierwsze kilka tygodni nowego roku akademickiego.

– Ze względu na dynamikę sytuacji epidemicznej władze uczelni podjęły decyzję w odniesieniu do pierwszych 6 tygodni semestru, które w większości planujemy prowadzić w formie zdalnej. Przygotowany będzie tymczasowy rozkład zajęć, obejmujący przede wszystkim zdalne wykłady i możliwe do przeprowadzenia e-learningowo ćwiczenia lub projekty. Zajęcia laboratoryjne wymagające obecności studentów w sali zostaną czasowo odroczone – mówi dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP, prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Poznańskiej. 

Odmiennie zorganizowane będzie kształcenie studentów pierwszego i ostatniego semestru. W tym przypadku w planie  pojawią się wszystkie rodzaje zajęć w formie mieszanej tj. zdalnej i stacjonarnej.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

– Wszystkie wykłady w roku akademickim 2020/2021 prowadzone będą w formie zdalnej, w tym z wykorzystaniem e-learningu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekani mogą podjąć decyzję o stacjonarnej formie ich przeprowadzenia – informują władze Uniwersytetu Medycznego.

W semestrze zimowym zdalnie mają odbywać się wszystkie fakultety i lektoraty. Ponadto władze uczelni rekomendują prowadzącym zajęcia, by seminaria w semestrze zimowym także realizowane były online. 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Władze UAP nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, dotyczącej tego, w jaki sposób będą odbywać się zajęcia w nowym roku akademickim.

– Jest to uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju, a w szczególności od wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie. Aby zadbać jednak o bezpieczeństwo dla pracowników i studentów w trakcie przeprowadzenia wykładów i zajęć w pracowniach oraz pobycie na uczelni, władze Uniwersytetu Artystycznego pracują już nad tymi rozwiązaniami – mówi Artur Adamczak, rzecznik prasowy uczelni. 

Jedna z opcji, jaką bierze UAP pod uwagę, to tzw. praca w trybie hybrydowym. Oznacza to, że wykłady odbywać się będą w formie online, a zajęcia w pracowniach w trybie stacjonarnym, ale w mniejszych grupach. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Jak poinformowały władze uniwersytetu zarządzenie rektora w sprawie organizacji roku akademickiego na UPP ma zostać wydane w drugiej dekadzie września. Uczelnia jednak już teraz planuje zbliżający się semestr zimowy.

– Przewidujemy, że zajęcia dydaktyczne będą realizowane metodą i techniką kształcenia zdalnego na wszystkich kierunkach, co najmniej przez pierwszy miesiąc semestru zimowego. Zakładamy, że po tym czasie będzie można podjąć prowadzenie części zajęć w formie tradycyjnej – w siedzibie UPP. Jest to uzależnione od decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planujemy, że w formie zdalnej będą odbędą się wszystkie seminaria co najmniej do końca semestru – zaznaczają władze Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Jak przewiduje uczelnia, w jej budynkach będą mogły być realizowane wyłącznie zajęcia wymagające dostępu do specjalistycznego wyposażenia i aparatury, w tym badania umożliwiające przygotowanie prac dyplomowych. Zawarte w programach poszczególnych przedmiotów elementy teoretyczne mają być przekazane w formie kształcenia zdalnego, co umożliwi ograniczyć zajęcia w laboratoriach wyłącznie do aspektów praktycznych. Takie rozwiązanie umożliwi zmniejszenie liczebności grup. Możliwa ma być również realizacja zajęć terenowych i praktyk.

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Władze Akademii Muzycznej nie wydały jeszcze zarządzenia w sprawie organizacji nowego roku akademickiego, dopuszczają jednak możliwość wprowadzenia systemu hybrydowego.

– Obserwujemy rozwój sytuacji, jednak w chwili obecnej najbardziej prawdopodobny scenariusz to ograniczenie zajęć grupowych i przeniesienie ich do internetu. Zajęcia indywidualne i praktyczne ze względu na charakter kształcenia, miałby odbywać się bez zmian – mówi dr Szymon Musioł, prorektor do spraw studenckich i dydaktyki akademii. 

Ostateczna organizacja roku akademickiego ma zostać podana 25 września po posiedzeniu Senatu Akademii Muzycznej.

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu 

Komunikat w sprawie organizacji roku na AWF-ie ma pojawić się we wrześniu.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/rok-akademicki-w-cieniu-koronawirusa,152367.html

Dodaj komentarz