Problem z odbiorem odpadów – Miasto interweniuje

Odpady będą odbierane w terminie – taką deklarację od zarządu Remondis Sanitech Poznań otrzymał Bartosz Guss, zastępca prezydenta miasta.

Na zdjęciu znajdują się cztery kolorowe pojemniki na odpady (niebieski, biały, zielony i żółty) stojące na chodniku, przy ulicy. - grafika artykułu
Problem z odbiorem odpadów – Miasto interweniuje

16 września, na wezwanie prezydenta Bartosza Gussa, odbyło się spotkanie z zarządem firmy Remondis. Było ono wynikiem licznych informacji docierających do urzędu od mieszkańców Poznania dotyczących braku odbioru odpadów w terminie. Nieprawidłowości dotyczą szczególnie dzielnic Jeżyce, Piątkowo, Morasko, Umultowo, Kiekrz, Krzyżowniki, Strzeszyn, gdzie od 1 września Remondis, w wyniku przetargu, rozpoczął świadczenie usługi.  

Oprócz braku terminowego odbioru odpadów, wystąpiły problemy związane z niedostarczeniem na czas pojemników i worków oraz nowych harmonogramów, które miały uwzględniać obowiązek segregacji i zwiększenie częstotliwości odbiorów odpadów.

Dzień wcześniej tj. 15 września, Związek Międzygminny GOAP, jako zarządzający systemem gospodarki odpadami m.in. w Poznaniu, wezwał Remondis do należytego wykonania umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz pilnego usunięcia naruszeń.

– Sytuacja, w której odpady przez ostatnie 2 tygodnie nie są odbierane od mieszkanek i mieszkańców Poznania, jest nie do przyjęcia – podkreśla stanowczo Bartosz Guss. – Dlatego wezwaliśmy Remondis do pilnego unormowania sytuacji i odbioru odpadów. Wyznaczony został termin 25 września, do którego wszystko musi wrócić do normy. Jeśli do tego czasu sytuacja się nie zmieni, wykonawca będzie musiał liczyć się z konsekwencjami. Dodatkowo osobiście będę monitorował podjęte przez wykonawcę działania, poprzez cotygodniowe spotkania – dodaje zastępca prezydenta.

Aktualnie przygotowywane są różne warianty rozwiązania zaistniałej sytuacji. Oprócz naliczenia kar wynikających z zawartych umów, będzie możliwe również uruchomienie zlecenia zastępczego.

Spółka Remondis wyjaśnia, że kłopoty z odbieraniem odpadów spowodowane są m.in. związanymi z pandemią opóźnieniami w dostawie pojazdów oraz rozpoczęciem realizacji usługi w nowych rejonach. Wiąże się to zawsze z koniecznością przygotowania zaplecza systemu informatycznego, na podstawie którego odbiory odpadów są planowane i realizowane. 

Należy podkreślić, że w Poznaniu każdego dnia samochody odbierające odpady realizują około 215 tras. Każda z nich liczy średnio około 200 adresów. Oznacza to, że dziennie w mieście realizowanych jest około 43 tysiące odbiorów odpadów. Z powodu opóźnień w ich wywozie trafiło ok. 2,5 tys. zgłoszeń od mieszkańców Poznania.   

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/problem-z-odbiorem-odpadow-miasto-interweniuje,153136.html

Dodaj komentarz