Poznań. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej gotowy

Mimo trwania epidemii i zmian w funkcjonowaniu Urzędu ukończono prace nad dokumentem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania. W najbliższym czasie projekt Planu Mobilności będzie konsultowany. 

Baner - grafika artykułu
Mobilny Poznań

Konsultacje rozpoczną się 11 grudnia i potrwają do 11 stycznia 2021 roku. Będą odbywały się w formie zdalnej. 11 grudnia na stronie Mobilny Poznań zostanie opublikowany elektroniczny formularz opinii, dzięki któremu każda chętna osoba będzie mogła złożyć uwagi do prezentowanego dokumentu Planu oraz powiązanej z nim Oceny Oddziaływania na Środowisko. Dodatkowo w dniach 14-16 grudnia 2020 odbędą się e-spotkania konsultacyjne na platformie Clickmeeting, podczas których zostanie zaprezentowany Plan Mobilności. Uczestnicy będą mogli też zadawać pytania za pomocą czatu i rozwiewać wątpliwości związane z wypełnianiem formularza. Spotkania są otwarte dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem mobilności w naszym mieście.

Harmonogram spotkań:

14 grudnia, 10:00 – link do spotkania

14 grudnia, 17:30  link do spotkania

15 grudnia, 17:30  link do spotkania

16 grudnia, 13:00 link do spotkania

Do udziału w wideospotkaniu będzie potrzebny komputer albo smartfon, który ma połączenie z internetem. Przydadzą się również słuchawki lub głośniki.

Na spotkania nie trzeba się wcześniej rejestrować, wystarczy w dogodnym terminie skorzystać z podanego wyżej linka.

Ewentualne pytania w sprawie konsultacji prosimy kierować na adres konsultacje@feps.pl

Przypomnijmy, że Plan Mobilności będzie kompleksowym dokumentem, który obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta Poznania. Plan Mobilności oraz opracowana przez Miasto Poznań Polityka Mobilności Transportowej zastąpią dokumenty, które obecnie regulują kwestie transportu w Poznaniu, czyli Politykę Transportową Miasta z 1999 r. i programy realizacyjne, takie jak Program Rowerowy z 2017 r. oraz  Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2025, wprowadzając ich aktualizację oraz uwzględniając również kwestie parkowania i rozwoju sieci drogowej.

Plan Mobilności dla Miasta Poznania od początku, czyli od stycznia bieżącego roku, jest tworzony z udziałem różnych grup zainteresowania i mieszkańcami Poznania, którzy na wcześniejszych etapach konsultacji zgłaszali swoje pomysły na działania w ramach Planu Mobilności oraz dokonywali ich priorytetyzacji.

Wszystkie konsultowane dokumenty znajdują się na stronie konsultacji

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-gotowy,156156.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz