Poznań. Odnowiono skwery w śródmieściu

Zaniedbane skwery, po przeprowadzonej rewaloryzacji, służą mieszkańcom jako miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku. Trzy nowe powstały już na Wildzie. W planach jest odnowa kolejnych miejsc z zielenią na Łazarzu i Jeżycach. 

Ulica Robocza - grafika artykułu
Odnowiony skwer przy ulicy Traugutta

– W gęstej, śródmiejskiej zabudowie każdy fragment zieleni jest niezwykle cenny. Wspieramy lokalne inicjatywy zmierzające do tworzenia nowych skwerów i podejmujemy własne działania w tym zakresie. Takie miejsca poprawiają estetykę, wpływają korzystnie na otoczenie i człowieka, ale przede wszystkim służą lokalnej społeczności – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, we współpracy z lokalną społecznością i radami osiedli, prowadzi liczne działania ukierunkowane na  poprawę jakości przestrzeni publicznej. 

W ramach zadania „Zasadzka na fyrtle – zazielenienie skwerów na Wildzie” zakończono rewitalizację trzech obszarów. Całość prac została zrealizowana przy współpracy z Radą Osiedla Wilda oraz zarządcami terenów. Mieszkańcy zyskali nowe „parki kieszonkowe”, tak potrzebne w zwartej zabudowie miejskiej. Pełen efekt wykonanych prac będzie można podziwiać wiosną, gdy skwery zazielenią się i zakwitną.

Przestrzenie dla mieszkańców

Jako pierwszy zrewaloryzowano skwer zlokalizowany przy ul. Roboczej. W ramach prac zagospodarowano ok. 180 m2 terenu za przystankiem autobusowym „Robocza”. Głównym założeniem było uporządkowanie przestrzeni i przywrócenie funkcji biologicznych na obszarze zdegradowanym oraz uniemożliwienie parkowania samochodów. Istotnym działaniem było również powiązanie skweru z przystankiem autobusowym poprzez poszerzenie chodnika, co umożliwiło wygodne przemieszczanie. W ramach prac zdemontowano zdegradowane ogrodzenie z siatki, zastosowano nawierzchnię mineralną oraz zamontowano małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe). Wprowadzono też różnorodną roślinność, tj. wiśnie piłkowane, graby, róże czy jałowce. Inwestycję zakończono w grudniu 2019 r., a jej koszt wyniósł 67 806 zł.

Wiosną tego roku wykonano prace na obszarze znajdującym się przy ul. Sikorskiego i ul. Umińskiego, który do tej pory służył jako nielegalny parking samochodowy. Teren o powierzchni ok 515 m2 stał się przestrzenią do biernej rekreacji i odpoczynku wśród zieleni. Wprowadzono zróżnicowane nasadzenia, tj. miłorzęby dwuklapowe po północnej stronie, wokół placu dekoracyjne obsadzenia z krzewów róż, trawy ozdobne – zróżnicowane pod względem pokroju: miskant chiński, trzcinnik, rozplenica japońska, śnieguliczka, dereń, natomiast w centralnym miejscu skweru posadzono platana klonolistnego. Na ścieżkach z powierzchni mineralnej stanęły ławki z oparciem. Pozostałe elementy architektury stanowią kosze i stojaki rowerowe. W ramach prac zamalowano również mur ogrodzeniowy od ul. Umińskiego w kolorze odpowiadającym elewacji kamienicy. Inwestycję zakończono w kwietniu 2020 r., a jej koszt wyniósł 90 448,02 zł.

Ostatni z oddanych do użytku skwerów mieści się przy ul. Traugutta i jest z nich największy (ok. 1000 m2). W ramach prac obszar został wyrównany i zrekultywowany. Okoliczne drzewa poddano zabiegom pielęgnacyjnym oraz wprowadzono nowe nasadzenia. Zlikwidowano stare trzepaki, pozostałości betonowych podestów i nabrzeży oraz wprowadzono zabezpieczenia przed wjeżdżaniem samochodów i niekontrolowanym parkowaniem poza wyznaczonymi do tego miejscami. W miejscu istniejących wydeptanych ścieżek powstały nowe z nawierzchni mineralnej, wzdłuż których zlokalizowano ławki z oparciami oraz kosze na śmieci. W centralnie zlokalizowanej rabacie z krzewami i bylinami kwitnącymi postawiono domki dla owadów pożytecznych. Wprowadzono dekoracyjne grupy krzewów, m.in.: tawuły i derenie oraz nasadzono jabłonie, graby i ambrowca balsamicznego. Inwestycję zakończono w październiku 2020 r., a jej koszt wyniósł 114 799,29 zł.

– Wierzymy, że oddane do użytku skwery będą cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zarówno jako przestrzeń do odpoczynku i rekreacji, jak i wspólne dobro, o które należy dbać. Mamy nadzieję, że wprowadzona zieleń pozytywnie wpłynie nie tylko na poprawę jakości powietrza, ale również komfort użytkowników przestrzeni miejskich – dodaje Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. 

W ramach swoich prac BKPiRM planuje objąć działaniami kolejne tereny zlokalizowane w przestrzeni śródmieścia, m.in. pomiędzy ul. Łukaszewicza i Dmowskiego we współpracy z Radą Osiedla św. Łazarz oraz teren przy ul. Jeżyckiej – we współpracy z Radą Osiedla Jeżyce.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/odnowiono-skwery-w-srodmiesciu,154862.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz