Poznań. Nowe życie Starej Papierni

Radni zgodzili się na udzielenie Uniwersytetowi Artystycznemu 99% bonifikaty od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste i opłat rocznych za teren po byłej fabryce papieru przy ul. Szyperskiej.  

Zdjęcie przedstawia tereny Starej Papierni: po lewej stronie niski tynkowany budynek, w centrum budowle z cegły - grafika artykułu
Bonifikata została udzielona pod konkretnymi warunkami

Chodzi o teren, na którym znajdują się trzy budynki po byłej fabryce papieru oraz wpisany do rejestru zabytków dworek. Obecnie jest on własnością miasta – w grudniu 2019 r. ZKZL oraz Uniwersytet Artystyczny podpisały umowę najmu na czas nieoznaczony gruntu ze wszystkimi budynkami. 

Podczas wtorkowej (3.11) sesji poznańscy radni udzielili Uniwersytetowi Artystycznemu 99% bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i od opłat rocznych za tę nieruchomość. Jej przekazanie w użytkowanie wieczyste pozytywnie oceniła również Rada Osiedla Stare Miasto, podkreślając konieczność zabezpieczenia m.in. interesów lokalnej społeczności. 

Bonifikata została udzielona pod konkretnymi warunkami. Najważniejsze z nich mówią, że uniwersytet musi użytkować nieruchomość na cele naukowe i badawczo-rozwojowe, niezwiązane z działalnością zarobkową. Powinien też przebudować lub rozbudować istniejące budynki dawnej fabryki papieru i zmienić ich sposób użytkowania na cele usług nauki.

Już 6 lutego 2019 r. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu wystąpił z wnioskiem o rozważenie możliwości przedłożenia Radzie Miasta Poznania uchwały o nieodpłatnym przekazaniu tej nieruchomości po byłej papierni. Argumentował, że obiekt stanowiłby bazę dla unikatowego w skali kraju Uczelnianego Centrum Cyfrowego, dającego możliwość współpracy z przemysłem, zwłaszcza meblarskim, architektoniczno-budowlanym, opakowań czy gier komputerowych. Umożliwiłby także uczelni realizację jej zadań – mogłyby tam działać m.in. modelarnia technologii nowych i tradycyjnych, laboratorium Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP, laboratorium Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP czy zaplecza dla pracowni projektowych: mebla, designu, ubioru i scenografii.

W sierpniu ubiegłego roku uniwersytet przedstawił również koncepcję zagospodarowania terenu dla tej nieruchomości – mowa w niej była o utworzeniu uczelnianej prototypowni wraz z dostępną przestrzenią ekspozycyjną, służącą prowadzeniu działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w zakresie wzornictwa. Z kolei w sierpniu 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał uczelni dofinansowanie na projekt „Wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez współpracę z przemysłem i biznesem w ramach nowo utworzonej prototypowni”. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę i zakup wyposażenia dla budynków Starej Papierni. Łączna wartość projektu to ponad 39,2 mln zł.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/nowe-zycie-starej-papierni,155096.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz