Nowy system kolejkowy usprawni obsługę we wrocławskich urzędach

Łatwiejszy i szybszy dostęp do usług urzędu ma zapewnić wdrażany właśnie we Wrocławiu projekt kompleksowego zarządzania kolejką we wszystkich Centrach Obsługi Mieszkańca oraz w Centrum Obsługi Podatnika.

Centralizacja, nowoczesne i intuicyjne urządzenia, rezerwacja kolejki przez internet oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – to tylko niektóre zalety nowego systemu, z którego mogą już skorzystać mieszkańcy miasta.

Wprowadzenie nowego systemu kolejkowego ma usprawnić pracę w salach obsługi klientów, a przy tym podnieść jakość i efektywność usług świadczonych przez wrocławski Urząd Miasta. W ramach tego projektu w Centrach Obsługi Mieszkańca, Centrum Obsługi Podatnika oraz Wydziale Architektury zostały już zamontowane nowoczesne urządzenia.

Rezerwacja przez internet

Za pośrednictwem strony bez-kolejki.um.wroc.pl mieszkańcy mogą umówić wizytę w urzędzie bez konieczności oczekiwania w kolejce. W prosty sposób dokonają wyboru sprawy, daty oraz godziny realizacji wniosku. Uproszczony formularz rezerwacji poprowadzi klienta krok po kroku, aby w kilka minut umówić spotkanie z urzędnikiem.

Wdrożenie systemu pozwala również na lepsze zarządzanie procesami obsługi ze strony miasta, w tym zarządzania automatami biletowymi. Dodatkowo dzięki nowemu systemowi administrator może podawać komunikaty na ekranach zamontowanych w centrach obsługi. 

– Tego rodzaju centralizacja pozwala urzędowi na pełny zakres raportowania i analizę danych, co finalnie znajdzie odzwierciedlenie w poziomie jakości usług dla mieszkańców Wrocławia. Mamy nadzieję, że nowy system pozwoli na zmniejszenie kolejek i zapewni bardziej komfortowe warunki, zarówno dla klientów Urzędu Miejskiego, jak i jego pracowników

– mówi Robert Bednarski, dyrektor Biura SmartCity i Zarządzania Projektami, odpowiedzialnego za przedsięwzięcie. 

Wdrożenie zintegrowanego systemu kolejkowego dotyczy realizacji spraw mieszkańców Wrocławia w zakresie: uprawnień kierowców, rejestracji pojazdów, dowodów osobistych i meldunków, działalności gospodarczej, podatków i opłat, architektury i budownictwa. 

System dostępny jest w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim. 

Także dla niepełnosprawnych

Nowy system został dostosowany również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie ze standardami i wytycznymi WCAG 2.1. Nowoczesne automaty biletowe ułatwią obsługę osobom niedowidzącym, poruszającym się na wózku oraz niesłyszącym. Dodatkowo umożliwią obsługę klientów w języku angielskim i ukraińskim – możliwa jest bowiem zmiana treści wyświetlanych na automatach biletowych, biletach z numerem oraz komunikatach głosowych. 

Od 14 grudnia 2020 r. system obejmuje COM-y i COP w następujących lokalizacjach: 

  • G. Zapolskiej 4, 
  • Nowy Targ 1-8, 
  • Kotlarska 41.

Docelowo system zostanie wdrożony we wszystkich centrach obsługi Urzędu Miejskiego przy czym wszystkie umówione wizyty w poprzednim systemie rezerwacji będą także zrealizowane. 

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz