Jaki ma być olsztyński bilet aglomeracyjny? Ankieta

Integracja transportu zbiorowego i aglomeracyjna współpraca są jednym z najważniejszych zadań stojących przed samorządami. Także Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna prowadzi działania w tym kierunku.

Aby móc realizować ideę wspólnego biletu, niezbędne są analizy, będące mocnym fundamentem takich działań. Właśnie rozpoczęło się przygotowywanie opracowania, które ma wskazać uwarunkowania jego wprowadzenia oraz tego, w jaki sposób miałby funkcjonować.

Należy zapoznać się z dokumentami strategicznymi i planistycznymi Olsztyna oraz otaczających go gmin – Barczewa, Dywit, Gietrzwałdu, Jonkowa, Purdy i Stawigudy – oraz powiatu olsztyńskiego. Opracowanie ma dać odpowiedzi na szereg pytań, m.in. w jaki sposób system biletu aglomeracyjnego na transport zbiorowy ma być zarządzany, finansowany oraz jak ma funkcjonować.

Istotnych, bazowych informacji ma dostarczyć specjalna ankieta, skierowana do mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

– Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii na temat tego, jak powinien działać projektowany wspólny bilet na transport publiczny na całym obszarze Olsztyna i sześciu otaczających go gmin. Chcielibyśmy się dowiedzieć, na jakim nośniku powinien być dostępny, w jakich środkach transportu ma przede wszystkim obowiązywać oraz jakie rodzaje biletów powinien obejmować.

– mówi dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz.

Internetowa ankieta dostępna jest w postaci formularza zawierającego siedem pytań. Opinie będą zbierane do 26 stycznia.

Ankietę można wypełnić tutaj: [ankieta „Wspólny bilet dla MOF Olsztyna”]

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz