Dalsza renowacja Fortu VII

Podpisano umowę na kolejny etap renowacji Fortu VII, w którym mieści się Muzeum Martyrologii Wielkopolan. W ramach planowanych prac przywrócony zostanie pierwotny wygląd fos otaczających obiekt. Cały czas trwa realizacja pierwszego etapu robót – te zakończą się do końca tego roku.

źródło: komunikat UM Poznań;https://www.poznan.pl/mim/info/news/dalsza-renowacja-fortu-vii,150548.html

Dodaj komentarz