Coraz bliżej do przebudowy ulicy Grunwaldzkiej i części Tkackiej w Lubaniu

Z końcem września miało miejsce otwarcie ofert dotyczących inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi ul. Tkackiej, Grunwaldzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego udział wzięło pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło ALE Sp. z o. o. Sp. Komandytowa z Pisarzowic i to właśnie ta firma będzie wykonawcą zadania.

23 października br. podpisano umowę na roboty budowlane, która opiewa na kwotę 649 122,84 zł. Do końca października zaplanowano przekazanie placu budowy. Według wstępnych założeń przebudowa powinna być zakończona 31 maja 2021 roku.

Ze względów logistycznych prace zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. Jeszcze w tym roku powinna zostać przebudowana część ulicy Tkackiej, która nie załapała się na przebudowę w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Takie posunięcie pozwoli zamknąć miastu remont całej ulicy Tkackiej.

Z kolei przebudowa ulicy Grunwaldzkiej będzie prowadzona w 2021 roku. Przypominamy, że omawiana inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników i parkingów, przebudowę oświetlenia i kanalizacji deszczowej łącznie z wykonaniem oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Środki na tą inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Więcej o sprawie pisaliśmy w artykułach: Środki na Grunwaldzką oraz Przebudowa ulic Tkackiej i Grunwaldzkiej.

  • Źródło: UM Lubań
  • Foto: Łużyckie Centrum Rozwoju
https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz