Aplikacja pomoże w profilaktyce uzależnień wśród młodzieży

Miasto Poznań i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe pracują nad bezpłatną aplikacją, której celem jest wsparcie młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. „TwójWybór” – bo tak nazywa się to e-narzędzie – jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na polskim rynku, dedykowanym nastolatkom w wieku 13-19 lat. Możliwościom, jakie oferuje aplikacja, będzie można się przyjrzeć już w czwartek, 24 września podczas darmowego webinarium.

Zdjęcie przedstawia rękę trzymajacą telefon. - grafika artykułu
Aplikacja pomoże w profilaktyce uzależnień wśród młodzieży.

„TwójWybór” powstaje w ramach międzynarodowego projektu BaltCityPrevention, mającego na celu opracowanie rozwiązań wspierających zdrowie publiczne. W projekcie uczestniczą organizacje z 7 krajów nadbałtyckich. W Polsce w BaltCityPrevention zaangażowane jest Miasto Poznań, które wspólnie z PCSS, przy udziale ekspertów –  psychologów i pedagogów oraz specjalistów w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii, a także uczniów,  tworzy aplikację „TwójWybór”. E-narzędzie będzie dostępne już w październiku. 

„TwójWybór” to innowacyjna, dopasowana do młodego pokolenia aplikacja mobilna, umożliwiająca autodiagnozę sposobu spożywania alkoholu przez nastolatka i wynikającego z tego poziomu ryzyka. Ma budzić refleksję, a także pomagać użytkownikom w radzeniu sobie z trudnościami. E-narzędzie składa się z serii pytań. Odpowiadając na nie nastolatek otrzyma informacje zwrotne, w formie krótkich filmów z komentarzami specjalistów,  dotyczące np. ryzyka uzależnienia.

Głównym zadaniem aplikacji jest uświadomienie młodym ludziom możliwości wyboru. Najpierw – w kwestii tego, czy skorzystają z tego e-narzędzia, czy też nie, a następnie – czy po zapoznaniu się z nim, nadal będą bezrefleksyjnie sięgać po alkohol. Ponadto aplikacja ma pomóc w uświadomieniu problemu – jeśli taki istnieje – oraz poszerzeniu wiedzy na temat konsekwencji spożycia napojów alkoholowych, a także innych środków odurzających.  Ale nie tylko. To również pokazanie młodym ludziom pozytywnych doświadczeń w pracy nad sobą. 

Użytkownicy będą mogli korzystać z aplikacji samodzielnie bądź w konsultacji ze specjalistą. „TwójWybór” może posłużyć również, jako narzędzie wspierające działania profilaktyczne i terapeutyczne w szkołach czy placówkach specjalistycznych.

Oprogramowanie powstaje w oparciu o główne założenie projektu BaltCityPrevention, jakim jest partycypacja, czyli zaangażowanie w proces opracowywania rozwiązań profilaktycznych wszystkich zainteresowanych stron. Dlatego aplikację, oprócz psychologów czy pedagogów, współtworzyli także uczniowie z XI Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych. W projekt włączyli się również przedstawiciele środowisk biznesowych z Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego i Pracowni Motywacji i Zmian.

Ponadto w popularyzację aplikacji zaangażowali się studenci Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Opracowali i zrealizowali oni koncepcję kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych. Jej efekty można oglądać m.in. na Instagramie i Facebooku.

Webinarium: Wspólne poszukiwanie rozwiązań w obszarze uzależnień wśród młodzieży – innowacje

Możliwościom, jakie oferuje aplikacja, będzie można się przyjrzeć już w czwartek, 24 września podczas bezpłatnej konferencji online. Webinarium będzie podsumowaniem poznańskiej odsłony projektu BaltCityPrevention. W jej ramach, oprócz prac nad aplikacją „TwójWybór”, w stolicy Wielkopolski wypracowano także dwa rodzaje działań profilaktycznych w obszarze uzależnienia młodzieży od alkoholu. Mają one formę wczesnej interwencji indywidualnej oraz grupowych warsztatów profilaktycznych. Pilotażowe wdrożenie obu rodzajów interwencji miało miejsce wiosną i jesienią zeszłego roku. Program objął ponad 70 uczniów z XI LO i ZSBD oraz 5 psychologów i pedagogów, m.in. z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych nr 2 i 7. 

Teraz z wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu w Poznaniu będą mogli bezpłatnie skorzystać eksperci z całej Polski. Aby to zrobić wystarczy wejść na stronę https://uzaleznienia.conf.medvc.eu/ i kliknąć przycisk „Uzyskaj bezpłatny dostęp”. Konferencja odbędzie się w godz. 12:00 – 15:00.

Pierwsza prelekcja będzie dotyczyła problematyki spożywania środków psychoaktywnych przez młodzież w wieku 13-19 lat.  Następnie zaprezentowane zostaną wnioski z realizacji projektu BaltCityPrevention. Eksperci omówią takie zagadnienia jak: partycypacyjne podejście do kwestii rozwiązywania problemów społecznych, ścieżki interwencji z wykorzystaniem Dialogu Motywującego  i możliwości ich realizacji w praktyce. Pokazana zostanie również aplikacja „TwójWybór” oraz działania promocyjne podjęte przez studentów PP. Konferencje zamknie panel dyskusyjny pt. W jaki sposób prezentowane rozwiązania odpowiadają na wyzwania stojące przed specjalistami. 

Efektem prac w ramach BaltCityPrevention, oprócz aplikacji, są dwa rodzaje oddziaływań (interwencji profilaktycznych), opracowanych na bazie modelu skonstruowanego w toku prac przy projekcie, oraz materiały edukacyjne dla specjalistów pracujących z młodzieżą. 

Z materiałami opracowanymi przez międzynarodowy zespół ekspertów można zapoznać się pod adresem: https://betterprevention.eu/toolbox/toolbox-poland.html. Materiały powstałe w Poznaniu zostaną udostępnione specjalistom. 

Organizatorzy konferencji: Miasto Poznania (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Future Lab.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/aplikacja-pomoze-w-profilaktyce-uzaleznien-wsrod-mlodziezy,153245.html

Dodaj komentarz