PROO – nasz ulubiony program grantowy!

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami oraz możliwościami przystąpienia do Programów Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO

Programy realizowane przez Narodowy Instytut Wolności (NIW) są dużą szansą na realizację nawet ambitnych projektów dla NGO.

Wielką zaletą PROO oraz pozostałych programów realizowanych przez NIW jest brak wymaganego wkładu własnego we wszystkich konkursach, co daje szansę do start nawet młodym i niezamożnym organizacjom społecznym.

Ze swojej strony, jako Stowarzyszenie RKW oraz beneficjent jednego z programów NIW proponujemy zainteresowanym podmiotom III sektora nieodpłatną pomoc w postaci konsultacji oraz wskazówek przy pisaniu projektów.

Na dole strony znajdą Państwo linki do strony Narodowego Instytutu Wolności.


Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Przygotowaliśmy różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego, formy wsparcia. Dotacje będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Będziemy uruchamiać konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.

Nie wymagamy wkładu własnego, a rozliczenie dotacji będzie dokonywane w oparciu o osiągnięte rezultaty. Konkursy dotacyjne będą uruchamiane w ramach pięciu priorytetów Programu.

W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski.

PROO

oprac. EB


https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz