Powiązania rodzinne marszałka przeszkodą w rzetelnej kontroli?

To pytanie zadaje portal radiogdansk.pl przedstawiając sprawę kontroli wydatkowania pieniędzy przyznanych hospicjum w Chojnicach (https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/104781-bedzie-kontrola-urzedu-marszalkowskiego-w-chojnickiej-fundacji-palium-ale-jest-konflikt-interesow-wicemarszalek-wojewodztwa-jest-mezem-prezes-fundacji).

6 stycznia wybuchł w hospicjum pożar, w którym zginęły 4 osoby, a kolejnych 20 odniosło mniej lub bardziej poważne obrażenia. W związku z tym Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ma do 30 czerwca przeprowadzić kontrolę wydatkowania przyznanej hospicjum dotacji z RPO na lata 2014-20 w wysokości 1,5 mln zł.

Jednak autor artykułu opublikowanego w portalu radiogdansk.pl Maciej Naskręt wyraża obawę o rzetelność tej kontroli. Prezes prowadzącej hospicjum Fundacji Palium Barbara Bonna jest bowiem małżonką Leszka Bonny, wicemarszałka województwa i radnego w Sejmiku Województwa.

Jak czytamy w artykule: „Po ujawnieniu kilka dni temu przez Radio Gdańsk dużych zysków Fundacji Palium, Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie zwrócił się do Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o kontrolę współpracy z chojnicką fundacją.”

Powodem śmierci podopiecznych hospicjum w Chojnicach był między innymi brak czujników dymu, które mogłyby w porę ostrzec przed niebezpieczeństwem. Portal radiogdansk.pl zestawia ten fakt z bardzo dobrą kondycją finansową fundacji, która zgromadziła kapitał na poziomie 4,4 mln zł.

Autor artykułu przytacza także ustalenia dziennikarskiego śledztwa przeprowadzonego przez Marka Formelę, dziennikarza Gazety Gdańskiej, z których wynika, że Leszek Bonna był bardzo mocno zaangażowany w utworzenie hospicjum w Chojnicach. Jak dowiadujemy się z artykułu, NFZ przeprowadził w hospicjum kontrolę umów dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w latach od 2015 do 2017 r., która nie stwierdziła nieprawidłowości. Wspomina także o cennym dworku położonym pod Chojnicami, który został objęty „odrębnym śledztwem dziennikarskim w Radiu Gdańsk, które na razie nie podaje jednak żadnych wyników tego śledztwa.

Obraz (El Caminante) z Pixabay

Dodaj komentarz