Zatrzymano trzy kolejne osoby w sprawie Sławomira N.

Jak donosi portal cba.gov.pl funkcjonariusze gdańskiej Delegatury CBA w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie działania zorganizownej grupy przestępczej o kierowanie, którą jest podejrzany były minister transportu Sławomir N., zatrzymali trzech przedsiębiorców z branży doradczej oraz inżynieryjnej.                     

Zatrzymani na terenie Małopolski, Podkarpacia i Pomorza, to Łukasz Z., Grzegorz W. oraz Paweł G. Jak wynika z komunikatu Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę  wspólnie z Delegaturą CBA w Gdańsku oraz Specjalną Prokuraturą Antykorupcyjną w Kijowie i Narodowym Antykorupcyjnym Biurem Ukrainy, są oni podejrzani o korupcję, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych.          

Według ustaleń śledczych Łukasz Z. wspólnie i w porozumieniu z zatrzymanym wcześniej Sławomirem N. miał przyjąć czterokrotnie korzyści majątkowe na łączną kwotę ok. 1,3 miliona złotych, wypłacanych jako zapłata za fikcyjne usługi doradcze, od spółek za pośrednictwo w załatwianiu spraw i zapewnienie im przychylności w prowadzonych postępowaniach m.in. admnistracyjnych i arbitrażowych. Grzegorz W. miał działać wspólnie z Łukaszem Z. w jednej z powyższych spraw. Paweł G. wiceprezes małopolskiej spółki miał udzielić Łukaszowi Z. łapówki w wysokości ok. 77 tysięcy złotych, w formie opłacenia faktury wystawionej za rzekome usługi doradcze, w zamian za wspieranie spółki w postępowaniu o udzielenie intratnego zamówienia publicznego.          

W związku z powyższym nastąpiło rozszerzenie zarzutów przedstawionych Sławomirowi N. o czyny popełnione wspólnie i w porozumieniu z Łukaszem Z. oraz Grzegorzem W.          Więcej na stronie:        https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4540,Kolejne-zatrzymania-w-sprawie-Slawomira-N.html

Opracowanie BC 
Źródło:    

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz