Nielegalne okazy zwierząt w sklepach zoologicznych Elbląga

Funkcjonariusze olsztyńskiej KAS z Elbląga wzięli udział w ogólnopolskiej operacji sprawdzania legalności obrotu zwierzętami gatunków zagrożonych wyginięciem.

Kontrolą objęto m.in. sklepy zoologiczne. Stwierdzono, że do sprzedaży oferowane są okazy, na które kontrolowani nie posiadają odpowiednich zezwoleń CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem).

W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze zatrzymali żółwia stepowego, węża boa i dwie salamandry meksykańskie. Zwierzęta pozostały w przystosowanych dla nich warunkach w kontrolowanych sklepach, których właściciele złożyli pisemne zobowiązania, że do czasu zakończenia postępowania zwierzęta nie zostaną sprzedane.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, za przewożenie bez zezwolenia przez granicę UE okazu gatunku chronionego grozi odpowiedzialność karna.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz