Piekary Śląskie – uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej górników KWK „Andaluzja”

12 grudnia 2019 r., o godz. 10.00, przed Ośrodkiem Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich, przy ul. Oświęcimskiej 45, odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej górników KWK „Andaluzja”, którzy podjęli akcję strajkową w proteście przeciwko bezprawnemu zatrzymaniu działaczy NSZZ „Solidarność“ i wprowadzeniu stanu wojennego. Po odsłonięciu tablicy dalsza część uroczystości będzie mieć miejsce w Ośrodku Kultury Andaluzja.

Organizatorami uroczystości są:  Oddział IPN w Katowicach oraz Urząd Miasta Piekary Śląskie. Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach jest fundatorem pamiątkowej tablicy. Głaz, na którym została umocowana tablica, sfinansowało stowarzyszenie Niezłomnych Niepokornych Działaczy Antykomunistycznych Represjonowanych 1956-1989.

Strajk w Kopalni Węgla Kamiennego „Andaluzja” w Piekarach Śląskich był jednym z ponad dwudziestu protestów załóg górnośląskich kopalń, do których doszło w województwie katowickim w grudniu 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego. Protest rozpoczął się 14 grudnia 1981 r. i trwał do 17 grudnia. Powstały w zakładzie Komitet Strajkowy pod przewodnictwem Leszka Pietraszczyka domagał się m.in. odwołania stanu wojennego i uwolnienia osób internowanych. W ostatnim dniu strajku grupa 38 górników przedostała się na poziom 415 m z zamiarem kontynuowania protestu pod ziemią, ostatecznie jednak wyjechała na powierzchnię. Protest został tym samym zakończony. 21 stycznia 1982 r. za organizację strajku Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach skazał pięć osób: Leszka Pietraszczyka i Arkadiusza Dybowskiego na 5 lat pozbawienia wolności, Henryka Błaszczyka i Kazimierza Piturę na 3,5 roku pozbawienia wolności, Jerzego Czepkowskiego na 3 lata pozbawienia wolności.

Źródło: IPN o/Katowice

Dodaj komentarz