ONZ ogranicza wolność religijną

Specjalny sprawozdawca ONZ przedstawił raport, w którym obrał sobie za cel ataku tradycyjne wierzenia oraz wartość życia, małżeństwa i definicję płci biologicznej.

W swoim raporcie, Ahmed Shaheed, specjalny sprawozdawca ds. spraw wolności religijnej, zdecydował się na realizację przewrotnego  planu, który prawem do aborcji oraz prawami osób LGBT uzasadnia ograniczenie wolności religijnej na całym świecie. Ahmed Shaheed oskarżył tym samym o dyskryminację działające pokojowo i zgodnie z prawem instytucje religijne i kościoły oraz wszystkich ich wyznawców.

Ale to nie wszystko. Specjalny sprawozdawca sugeruje rozszerzenie roli państw w kwestiach doktrynalnych dotyczących wiary i religii. To państwo ma mieć odtąd prawo uznać, że jakaś instytucja religijna lub kościół prezentuje „szkodliwe normy dyskryminujące którąś z płci”. Autor raportu zdecydował się także na krytykę wierzących w Afryce, którzy ze względu na wyznawane normy religijne sprzeciwiają się wprowadzaniu podręczników szkolnych promujących homoseksualizm.

W czasach, kiedy 80 procent globalnej populacji doświadcza ograniczenia swobód religijnych, ONZ oddaje głos człowiekowi, którego rezultaty pracy zmierzają do podważenia fundamentalnych wartości wolności religijnej i wyznania.

Bardzo proszę podpisać petycję, żądając od przewodniczącego Rady Praw Człowieka ONZ oraz Sekretarza Generalnego ONZ zwolnienia Ahmeda Shaheeda.

PODPISZ PETYCJĘ

Dodaj komentarz