W Olsztynie powstanie nowoczesne centrum badawcze

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk otrzyma 94,5 mln zł unijnego wsparcia na realizację projektu „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”. Jego całkowita wartość to 113,5 mln zł.

Umowę dotyczącą dofinansowania projektu podpisali 29 października marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie prof. dr hab. Mariusz Piskuła.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie ponadregionalnej specjalistycznej bazy naukowo-badawczej i badawczo-wdrożeniowej, centrum specjalizującego się  w branży rolno-spożywczej. Zostanie ono zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, co pozwoli na połączenie potencjału naukowo-badawczego obu instytucji. Obecnie Instytut działa w dwóch, oddalonych od siebie lokalizacjach na terenie Olsztyna oraz prowadzi badania z obszaru medycyny w swoich dwóch zakładach przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zlokalizowanie tego potencjału Instytutu w jednym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do pracy, dalszego rozwoju i na organizację specjalistycznych laboratoriów wyposażonych w unikalną infrastrukturę badawczą.

– mówił prof. Mariusz Piskuła.

Projekt przewiduje wybudowanie i wyposażenie budynku laboratoryjno-administracyjnego. W części niegospodarczej powstaną m.in. pomieszczenia do prowadzenia nieklinicznych badań medycznych, zakłady badawcze i pracownie zintegrowane, w części gospodarczej – specjalistyczne  laboratoria usługowe oraz Zwierzętarnia, czyli Centrum Medycyny i Weterynarii Doświadczalnej. Zakłada też intensyfikację transferu wiedzy do przedsiębiorstw funkcjonujących w takich sektorach, jak biotechnologia, przemysł spożywczy (produkcja zwierzęca i żywność prozdrowotna) i paszowy, a także usługi lekarsko-weterynaryjne.

– Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej, transfer wiedzy, współpraca między nauką i biznesem to są te dziedziny, które są i powinny być naszymi atutami budującymi przewagę konkurencyjną regionuNa takie działania zarezerwowaliśmy pieniądze w RPO WiM i cieszę się, że są one pomyślnie realizowane. Dzięki włączeniu swojego potencjału naukowo-badawczego w tworzenie innowacyjnej gospodarki, opartej na wiedzy, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk i Park Naukowo-Technologiczny, staną się silną instytucją otoczenia sfery badawczo-rozwojowej.

– mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.  

Pieniądze na dofinansowanie projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa I: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie: 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych).

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz