Troje naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku nagrodzonych przez Polską Akademię Nauk

Badacze z Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) otrzymali trzy tegoroczne Nagrody Naukowe Polskiej Akademii Nauk – Oddziału w Olsztynie i w Białymstoku.

Naukowcy zostali wyróżnieni w następujących kategoriach.

W dziedzinie Nauki Humanistyczne i społeczne laureatem został prof. dr hab. Antoni Mironowicz, za publikacje poświęcone dziejom Kościoła wschodniego w Polsce.  

W kategorii Nauki biologiczne, rolnicze i medyczne nagrodę otrzymał dr hab. Marcin Piotr Sielezniew, prof. UwB, za cykl poświęcony ekologii populacji zagrożonych w skali Europy i kraju gatunków motyli.  

Kapituła Nagrody Naukowej doceniła także dr hab. Agnieszkę Wilczewską, prof. UwB. Zdobyła ona nagrodę w kategorii Nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi, za badania dotyczące syntez nowych materiałów polimerycznych o unikalnych właściwościach.

Polska Akademia Nauk przyznaje Nagrody Naukowe od 2017 r. Jak można przeczytać na stronie Oddziału PAN, w ten sposób doceniane są wybitne osiągnięcia pracowników ośrodków naukowych, uczelni wyższych i instytutów badawczych zlokalizowanych na obszarze Warmii, Mazur i Podlasia.

Wyróżnianie pracy badawczej naukowców z północnowschodniej Polski ma na celu promowanie wybitnych prac naukowych i ich dorobku mającego istotne zastosowanie w gospodarce i kulturze.

W edycji 2020 Kapituła Nagrody Naukowej wyłoniła laureatów w 3 kategoriach, a dodatkowo przyznała 2 wyróżnienia. Więcej informacji o nagrodzie można znaleźć na stronie internetowej PAN pod adresem: PAN Oddział w Olsztynie 

Oprac. Es.

Źródło i foto: wrotapodlasia.pl

Dodaj komentarz