Nabory ofert dla NGO – edycja 2022

Narodowy Instytut Wolności ogłosił nabory w programach PROO, NOWE FIO oraz ROHIS.

Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z regulaminem.

🟣#NOWEFIOhttps://bit.ly/3EwVnW8
🟢#PROOhttps://bit.ly/3EsUBcM
🟠#ROHiShttps://bit.ly/3oqLh3y

Jako Stowarzyszenie RKW proponujemy bezpłatną pomoc przy pisaniu wniosków. Jednoczesnie zastrzegamy, iż na na skutek (dzięki?) bardzo dobrej kampanii medialnej prowadzonej przez NIW, zainteresowanie konkursami jest tak duże, iż w programie PROO grant trafia do ok. 3% wnioskodawców, a w programie NOWEFIO (poprzednio FIO) do ok. 10% wnioskodawców, zatem proszę nie przypisywać niepowodzenia sobie – winny jest system, w którym jest za mało pieniędzy 🙂

Jak tłumaczył to Dyrektor NIW, pan Wojciech Kaczmarczyk na spotkaniu w Poznaniu, odpadają często wnioski nie tyle złe, czy średnie, ale również dobre i bardzo dobre – właśnie z powodu braku funduszy w funduszu.

W obecnym roku, we współpracy z Fundacją Niepodległościową, nasze Stowarzyszenie napisało m.in. wniosek grantowy, dzięki któremu zrealizowany został film dokumentalny „35-lecie Wydawnictwa Antyk” , czy wydana został bardzo interesująca książka „Starożytne dzieje Wiślan i Polan”– zapraszamy do obejrzenia oraz do współpracy w bieżącej edycji konkursu.


Ze strony NIW:

Rusza nabór wniosków w konkursie na rok 2022 Rządowego Programu NOWEFIO

6 grudnia, 2021

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

NOWEFIO edycja 2022

Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. Dzięki staraniom wicepremiera Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, budżet programu został  zwiększonym o 1/3 i od 2021 roku wyniesie 80 mln zł rocznie co pozwoliło na dofinansowanie w tramach edycji 2021 ponad 600 ofert!

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

 • Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
 • Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
 • Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Składane oferty mają realizować cel główny Rządowego Programu NOWEFIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Najważniejsze informacje:

 • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w konkursie;
 • nabór ofert rozpocznie się w dniu 06 grudnia 2021 roku o godzinie 14.00;
 • termin składania ofert upływa 30 grudnia 2021 r. o godzinie 14.00,
 • projekty mogą być realizowane od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2024 r.,
 • maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Więcej szczegółów znajdziecie w:

 • Ogłoszeniu o konkursie;
 • Regulaminie konkursu;
 • Systemie Obsługi Dotacji;
 • Zakładce NOWEFIO.

Zachęcamy także do zapoznania się materiałami pomocniczymi dla organizacji zainteresowanych konkursem:

 • Podręcznikiem dla Oferentów NOWEFIO 2022;
 • Najczęściej Zadawanymi Pytaniami;

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu NOWEFIO będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601-901-285 w dniach 06-30.12.2021 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl

Poniżej tabela z informacjami o planowanych webinarach w ramach konkursu:

Tematyka webinaruTerminLink do rejestracji
Konkurs NOWEFIO edycja 20222021-12-10, 13:00https://niwcrso.clickmeeting.com/nowefio-2022-webinarium-informacyjne/register
Konkursowe Q&A nr 12021-12-15, 11:00https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-1-nowefio-proo/register
Konkursowe Q&A nr 22021-12-22, 11:00https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-2-nowefio-proo/register
Konkursowe Q&A nr 32021-12-28, 11:00https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-3-nowefio-proo/register

Ogłoszenie o konkursie

PDF.png 0.71MBRegulamin konkursu NOWEFIO 2022

PDF.png 2.04MBFAQ NOWEFIO 2022

PDF.png 0.55MBPodręcznik dla oferentów

PDF.png 1.24MB


Rusza nabór wniosków w konkursach na rok 2022 Rządowego Programu PROO

6 grudnia, 2021

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłaszanych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Zapraszamy do udziału w konkursach w ramach Priorytetów 1a, 1b, 2a oraz 3 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2022.

W ramach konkursów organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 • PROO 1a: realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 6 900 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 5 200 000 zł w 2023 r. i 5 200 000 zł w 2024 r.
 • PROO 1b: zadania służące zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 800 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 800 000 zł w 2023 r. i 800 000 zł w 2024 r.
 • PROO 2a: działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 1 000 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 1 000 000 zł w 2023 r. i 1 000 000 zł w 2024 r.
 • PROO 3: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez organizacje strażnicze i lokalne media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 1 000 000  zł. Szacunkowa alokacja na 2023 r. wynosi  1 000 000 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursów prowadzony będzie w okresie:

 • nabór ofert rozpocznie się w dniu 06 grudnia 2021 roku o godzinie 14.00;
 • termin składania ofert upływa 30 grudnia 2021 r. o godzinie 14.00,

Więcej szczegółów znajdziecie w:

 • Regulaminie konkursu;
 • Systemie Obsługi Dotacji;
 • Zakładce PROO.

Zachęcamy także do zapoznania się materiałami pomocniczymi dla organizacji zainteresowanych konkursem:

 • Podręcznikiem dla Wnioskodawców PROO 2022;
 • Najczęściej Zadawanymi Pytaniami;

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu PROO będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 885-221-531 w dniach 06-30.12.2021 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl

Poniżej tabela z informacjami o planowanych webinarach w ramach konkursu:

Tematyka webinaruTerminLink do rejestracji
Konkursy PROO 1b, 2a, 3 edycja 20222021-12-08, 13:00https://niwcrso.clickmeeting.com/proo-1b-2a-3-2022-webinarium-nt-konkursu/register
Konkurs PROO 1a edycja 20222021-12-09, 13:00https://niwcrso.clickmeeting.com/proo-1a-2022-webinarium-nt-konkursu/register
Konkursowe Q&A nr 12021-12-15, 11:00https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-1-nowefio-proo/register
Konkursowe Q&A nr 22021-12-22, 11:00https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-2-nowefio-proo/register
Konkursowe Q&A nr 32021-12-28, 11:00https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-3-nowefio-proo/register

Regulamin PROO 2022

PDF.png 2.68MBFAQ PROO 1a edycja 2022

PDF.png 0.98MBFAQ PROO 2a edycja 2022

PDF.png 0.76MBPodręcznik dla Wnioskodawców PROO 2022

PDF.png 2.03MBFAQ PROO 1b edycja 2022

PDF.png 0.78MBFAQ PROO 3 edycja 2022

PDF.png 0.95MB

1 komentarz do wpisu “Nabory ofert dla NGO – edycja 2022”

Dodaj komentarz