Krapkowice: Stypendia i zasiłki szkolne w 2020 roku

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.1327) istnieje możliwość uzyskania przez uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. 

O stypendium szkolne i zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców lub prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego lub dyrektora szkoły.

Wnioski można pobierać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 oraz w sekretariatach szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: http://bip.krapkowice.pl/2479/2383/druki-do-pobrania.html

Szczegóły są dostępne tutaj.

źródło: Gmina Krapkowice

Dodaj komentarz