Koniec walki o powiatowy szpital w Sławnie. Szpital zostaje

Koniec walki o powiatowy szpital w Sławnie. Załoga lecznicy, samorządy i mieszkańcy powiatu wygrali z wisząca nad nimi od miesięcy wizją utraty szpitala, który przechodzi finansowy i organizacyjny kryzys. W czerwcu 2019 roku zawieszono w nim pracę dwóch oddziałów, dziecięcego i położniczego. Przyczyną były nie tylko kłopoty finansowe ale przede wszystkim kadrowe. Wszystkie próby władz szpitala obsadzenia kilku wolnych etatów kończą się fiaskiem. Najmłodsza pani pediatra w Sławnie ma 70 lat. Placówka potrzebuje też nowoczesnego sprzętu i specjalistycznej aparatury. Koszt inwestycji wyceniony na prawie 30 mln zł znacznie przekracza możliwości zadłużonego szpitala. I choć lecznica pomimo braku płynności finansowej ciągle działa, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego postanowił przejąć placówkę od starostwa sławieńskiego. Ponieważ sytuacja ekonomiczna szpitala choć bardzo powoli, jednak poprawia się, lokalna społeczność przeprowadziła batalię o dostęp do służby zdrowia i zachowanie miejsc pracy. Społeczny Komitet Obrony Szpitala Powiatowego w Sławnie zebrał prawie 6 tysięcy podpisów pod petycją przeciwko przejęciu placówki przez Urząd Marszałkowski oraz pomysłowi jej połączenia z też zadłużonym na kilkadziesiąt milionów szpitalem wojewódzkim w Koszalinie i zorganizował dwie pikiety w obronie konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia.

Silne emocje dotyczące sprawy wyrażali też w okrzykach ” Łapy z dala od szpitala” i „Połączenie to zniszczenie”. Z uwagi na  stanowisko  lokalnych mieszkańców i samorządów oraz władz i pracowników szpitala, stworzono zespół specjalistów, który po przeanalizowaniu wszystkich wskaźników stanu organizacyjnego i finansowego placówki oraz zalet i wad różnych rozwiązań administracyjnych wskazał najlepszy wariant jego dalszego funkcjonowania. Raport przedkłada działanie szpitala powiatowego w dotychczasowych strukturach ponad dwa pozostałe warianty funkcjonowania, w symbiozie ze szpitalem w Koszalinie lub pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego. W związku z tym Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wycofał się z przejęcia szpitala pod swoją kuratelę, a organem odpowiedzialnym za szpital pozostanie Powiat Sławieński. Walka o szpital to nie tylko sukces zachowania placówki, ale również korzyści wynikające z prac przeprowadzonych przez zespół roboczy „przeprowadzone analizy pozwolą w przyszłości na zacieśnienie współpracy między szpitalami w Sławnie i Koszalinie na warunkach partnerskich, w tym eliminowanie niepotrzebnej konkurencji pomiędzy szpitalami oraz stworzenie optymalnego systemu wykorzystania potencjału placówek medycznych dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu.”Społeczny Komitet Obrony Szpitala Powiatowego w Sławnie postanowił przekształcić się w stowarzyszenie, które zajmie się organizacją akcji charytatywnych na rzecz potrzebującego pomocy finansowej szpitala.
Na podstawie darlowo.naszemiasto.pl

Obraz z pixabay.com

Dodaj komentarz