Hazard? Nie, dziękuję

Przyczyny, skutki i zagrożenia wynikające z uzależnień od hazardu są przedmiotem zajęć w szkołach oraz placówkach oświatowych i wychowawczych województwa warmińsko-mazurskiego prowadzonych przez zespoły pracowników i funkcjonariuszy z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie – poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej w zakładce pt. Urząd Skarbowy w Olsztynie (https://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-olsztynie/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/K8Ip/content/akcja-„hazard-nie-dziekuje-”-ruszyla?redirect=https%3A%2F%2Fwww.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-olsztynie%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_K8Ip%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_K8Ip_ ). Druga edycja tej akcji, zatytułowanej „Hazard? Nie, dziękuję” cieszy się – jak informuje portal – ogromnym zainteresowaniem wychowawców młodzieży. Od początku roku szkolnego 2019/20 już ponad sto placówek wyraziło zainteresowanie udziałem w tym programie. Szkoleniowcy prowadzący zajęcia w szkołach korzystają z prezentacji multimedialnej.

Obraz Greg Montani z Pixabay

Dodaj komentarz