W Kościerzynie badania młodzieży wracającej z zagranicznych staży

Starosta powiatu kościerskiego Alicja Żurawska zainterweniowała w sprawie konieczności przebadania młodzieży licealnej powracającej z praktyk i stażu w Hiszpanii oraz w Niemczech – poinformował portal dziennikbaltycki.pl (https://dziennikbaltycki.pl/koronawirus-koscierzyna-mlodziez-ktora-wraca-ze-stazu-w-hiszpanii-i-niemiec-zostanie-przebadana-niektorzy-wykazuja-objawy/ar/c1-14856433?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName).

Do Kościerzyny wróciło 16 osób z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 i 42 osoby z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie, które odbywały staż w Hiszpanii (4 tygodnie praktyk) oraz z Niemczech (pobyt skrócono z 4 do 2 tygodni – wysłano autokar po młodzież). Uczniowie są z terenów powiatu kościerskiego i kartuskiego. Według niepotwierdzonych informacji nawet kilkanaścioro z nich może wykazywać objawy choroby, która nie została dotąd zdiagnozowana.

Alicja Żurawska zwróciła się w związku z tym do wojewody pomorskiego o poddanie badaniom wszystkich uczestników wyjazdu zagranicznego, na obecność wirusa Covid-19. W stosownym piśmie, które portal przytacza w całości, czytamy m.in.: „(…) część z uczestników wyjazdu skarży się telefonicznie rodzicom na problemy zdrowotne, powiązane z objawami koronawirusa tj. kaszel, ból gardła, gorączka. Nie bez znaczenia w tej sytuacji jest fakt, iż większość z uczestników mieszka z rodzinami, gdzie są małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, niepełnosprawne i przewlekle chore, czyli osoby z potencjalnego [obszaru] największego ryzyka zarażenia wirusem.

Troszcząc się o zdrowie i życie mieszkańców Powiatu Kościerskiego oraz sąsiednich powiatów uprzejmie proszę o przychylne stanowisko Pana Wojewody w tej sprawie. Przykład z Lublina, ciężkiego zarażenia ojca od syna, po jego powrocie z Włoch, nie może pozostać obojętny.

Dlatego decyzja o poddaniu uczestników wyjazdu badaniu na obecność koronawirusa, niezwłocznie po ich powrocie, wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich, a co najważniejsze może mieć wpływ na znaczne ograniczenie potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego na obszarze całego Wo-jewództwa Pomorskiego”.

W dalszej części informacji portal przytacza wypowiedz Alicji Żurawskiej, która dziękuje „wojewodzie pomorskiemu Dariuszowi Drelichowi i przedstawicielom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za przychylne podejście do naszego apelu. Robimy wszystko co możemy, aby zminimalizować ryzyko, za co również dziękuję osobom, które współpracują z nami w tym temacie. Najważniejsze to zachować spokój i higienę” – podsumowuje starosta powiatu kościerskiego.

Oprac. ŁC

Obraz: pixaby.com

Get involved!

Comments

No comments yet