Szczecińska uczelnia uzyskała międzynarodowe wyróżnienie za upowszechnianie żeńskich form nazw zawodów i funkcji

   
Jak czytamy w portalu wszczecinie.pl Akademia Sztuki w Szczecinie została uhonorowana za uwzględnienie w nowym statucie uczelni feminatywów w nazwach funkcji i stopni naukowych pracujących tam kobiet. Czy żeńskie formy gramatyczne: rektora, dziekana, doktora czy profesora mają szanse wejść w ten sposób na stałe do języka polskiego?           

Więcej na stronie:   https://wszczecinie.pl/aktualnosci,rektora_doktora_prodziekanka_akademia_sztuki_nagrodzona_za_rownosciowe_zmiany_jezykowe_w_statucie,id-36627.html

Oprac. BC

Źródło: https://wszczecinie.pl/aktualnosci,rektora_doktora_prodziekanka_akademia_sztuki_nagrodzona_za_rownosciowe_zmiany_jezykowe_w_statucie,id-36627.html

Dodaj komentarz